Veľkosť písma

SMS Pomoc 112

                                                                                                                                  SMS Pomoc 112

                                                                                                                              ( kliknutím otvorit dokument )

Výstup na Rokoš

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s členmi komisií Obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých občanov a milovníkov prírody na tradičný prvomájový výstup na Rokoš, ktorý sa bude konať dňa 1. mája 2018.

Zároveň Vás pozývame na posedenie na Hrabovej lúke, kde bude pre Vás pripravený chutný guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

 4          5         6

Stavanie mája

Obec Nitrianske Sučany pozýva občanov v predvečer prvého mája, dňa 30. apríla 2018 o 18,30 ho. na stavanie mája.

Tak ako po iné roky, Vás pozývame pred obecný úrad, kde sa o kultúrny program postará folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

          2                      3                        1                                                                                  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 28. marca  2018  o    17.00 hod. 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. marca  2018  o    18.00 hod. - verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line