Veľkosť písma

   P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

1 04.01.2018 Kúpna zmluva Miklaš, Miklašová Dokument
10.01.2018 Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena Dokument 
3 29.01.2018 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Dokument 
4 06.02.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Dokument
5 06.02.2018 Dohoda č.18/12/50J/1 Dokument 
08.02.2018  Dohoda č.18/12/52A/5 Dokument 
7 14.02.2018 Zmluva o poskytnuti dotácii pre TJ Slovan N Sučany Dokument 
8 14.02.2018  Zmluva o poskytnuti dotácii pre DHZ N.Sučany Dokument 
9 14.02.2018 Zmluva o dodávke združenej elektriny - Hasičská zbrojnica Dokument 
10 02.03.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Dokument 
11 02.03.2018 Zvýhodnená zmluva na zásobníky Dokument 
12  02.03.2018 Dodatok k zmluve č.A 5127368 Dokument 
13  07.03.2018 Dohoda č.18/12/52A/30 Dokument 
14  13.03.2018 Zmena strategického dokumentu Dokument 
15  23.03.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Has.zbroj. Dokument 
16 29.03.2018 Mandátna zmluva Dokument 
17 29.03.2018 Zmluva o dielo č.02/11/PD/2017 Dokument
18 29.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve Dokument
19 04.04.2018 Zmluva Bučko Tomáš Dokument
20  12.04.2018 Rámcová dohoda o dodávke tovaru  Dokument 
21 17.04.2018 Dohoda o zrušení dodatku č.1 zo dňa 16.12.2014 Dokument
22  09.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO Dokument 
23  16.05.2018 Zmluva GLADIATOR Dokument 
24  06.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácíe zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  Dokument  
25 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek   Dokument 
26 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument 
27 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument 
28  06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument
29 06.06.2018 Zmluva na dodávku  služby Otváranie studničiek Dokument
30 07.06.2018 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  Dokument 
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o poskytnuti dotácii

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line