Veľkosť písma

Výsledky komunálnych volieb 2014

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestna volebná komisia v obci zistila tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 009
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 675
Počet odovzdaných obálok 675
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 670

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

Ing. Jozef Fodor počet získaných hlasov 349
pani Anna Králiková počet získaných hlasov 324
Ing. Eduard Belák počet získaných hlasov 319
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 319
Ing. Zuzana Javorková počet získaných hlasov 313
Ing. Rastislav Bartík počet získaných hlasov 291
pán Dušan Bukový počet získaných hlasov 266
Ing. Peter Bagin počet získaných hlasov 259
Bc. Daniel Kovalíček počet získaných hlasov 237
pán Vladimír Cvopa počet získaných hlasov 230
pani Ľubica Burešová počet získaných hlasov 198
MUDr. Zuzana Homolová počet získaných hlasov 189
pán Anton Slošiarik počet získaných hlasov 134
MBA Bohuš Majerský počet získaných hlasov 102
pán Radoslav Divéky počet získaných hlasov 50

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

Ing. Jozef Fodor
pani Anna Králiková
Ing. Eduard Belák
Ing. Mária Briatková
Ing. Zuzana Javorková
Ing. Rastislav Bartík
pán Dušan Bukový

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

PhDr. Pavol Caňo počet získaných hlasov 234
Mgr. Gabriela Kusá počet získaných hlasov 231
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 157
pán Jozef Prostredný počet získaných hlasov 48

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Pavol Caňo.


Miestna volebná komisia praje zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva pri výkone ich funkcie veľa osobných a pracovných úspechov v prospech rozvoja našej obce a spokojnosti občanov.

Výsledky komunálnych volieb 2010

A: Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce


Mgr. Gabriela Kusá.............................................250 platných hlasov
PhDr. Pavol Caňo................................................126 platných hlasov
Anton Pauďuro...................................................124 platných hlasov
Ing. Mária Luchavová...........................................89 platných hlasov
Ing. Štefan Surový................................................38 platných hlasov
Vladimír Šmýkal....................................................31 platných hlasov

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Gabriela Kusá

B: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov


Ing. Peter Bagin..................................................385 platných hlasov
Vincent Kiaba......................................................335 platných hlasov
Ing. Mária Briatková............................................331 platných hlasov
Ing. Eduard Belák................................................297 platných hlasov
Anton Haluš.........................................................288 platných hlasov
Mgr. Daniela Sládkayová....................................269 platných hlasov
Anton Paulďuro...................................................262 platných hlasov

C: Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov

Vladimír Cvopa....................................................261 platných hlasov
Jozef Šmotlák......................................................257 platných hlasov
Ing. Jozef Bôrik...................................................255 platných hlasov
Jozef Klučák........................................................251 platných hlasov
Stanislav Javorka................................................232 platných hlasov
Ing. Monika Vrbanová........................................199 platných hlasov

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line