Veľkosť písma

 

Pozemkové spoločenstvo Rokoš, Nitrianske Sučany 242Zasadnutie výboru

Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 18.5.2018 o 17:00 v kultúrnom dome obce Nitrianske Sučany. 

Na zasadnutí výboru prebehne výberové konanie na ťažbu porastu č.326b. Záujemcovia o ťažbu musia doručiť svoje ponuky do uvedeného termínu.

Charakteristika Porastu 326b :

Sklon: 60% / Vek : 125r / Objem v súhlase na ťažbu : 600,15m3 / Druh ťažby: Obnovná úmyselná (dorub/presvetlenie) Dreviny BK, DB, HB .

Bližšie informácie na t.č. 0918 166 160

 

 Charakteristika PS : 

Pozemkové spoločenstvo ROKOŠ sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov. Celková výmera spoločenstva je 583,2831 ha. Vedená je v katastrálnom území obce Nitrianské Sučany a bolo založené 11.3.1992. Spoločenstvo vlastní lesné pozemky, trvale trávnaté porasty , vodné plochy, ornú pôdu a iné. Tieto pozemky sú vedené na listoch vlastníctva : 1216,1217,1740,1741,1316,1317,1349,1442,1648. Medzi hlavné činnosti spoločenstva patrí ťažba a odpredaj dreva. Hlavnými drevinami spoločenstva sú Dub Zimný a Buk Lesný. Vedľajšie dreviny sú Hrab, Borovica, Brest, Jaseň a Javory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 46 návštevníkov a žiadni členovia on-line