Veľkosť písma

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa

Oznamujeme občanom, že "Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo niektorej z nich, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

V termíne do 31. januára 2014 je potrebné podať:

  • priznanie k dani z nehnuteľností, ktorú daňovník nadobudol v roku 2013 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod.,

  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu ( zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva).

  • priznanie k dani za psa - ktorého nadobudol a doteraz nepriznal.

Taktiež do 31. januára 2014 je potrebné podať na obecný úrad žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a u občanov, ktorí majú 80 rokov a viac.

Pozvánka - XXIII. REPREZENTAČNÝ PLES

 

P O Z V Á N K A

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch Vás pozýva na

 

XXIII.  REPREZENTAČNÝ  PLES

 

dňa  7.2.2014 o 19,00 hod. 

v tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

Hudba:  Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola:  sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

Predaj vstupeniek: OcU, tel. 5490 189

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line