Veľkosť písma

Oznam

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje,

že dňa 30. novembra 2016, v čase od 8.00 do 12.00 hodiny

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných

prác na zariadeniach distribúčnej sústavy.

Elektrická eneergia nebude v týchto častiach obce:

od čísla domu 1 po číslo domu 85,

od čísla domu 172 po číslo domu 236,

od čísla domu 353 po číslo domu 363,

od čísla domu 405 po číslo domu 439,

od čísla domu 444 po číslo domu 457,

od čísla domu 474 po číslo domu 486.

Oznam

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje, že dňa 9. novembra 2016 bude obecný úrad zatovrený.

Pracovníci obecného úradu sa zúčastnia odborného semináru k "Elektronizácii územnej samosprávy".

V súrnych prípadoch môžu občania volať na telefónne číslo: 0917/814372

 

                                                                                              

Oznam

Stredoslovenská energetika - Distribúcia  a. s. - závod Žilina

oznamuje občanom, že dňa 21. októbra 2016 t. j. v piatok, v čase od 7.00 hod.  do 17.30 hod. bude v našej obci

prerušená distribúcia elektrickej energie, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Elektrická energia nebude v týchto častiach obce:

Obecný úrad - číslo súpisné 242,

rodinné domy: od čísla súpisného 263 po číslo  súpisné 290 - vrátane.

Z uvedeného dôvodu bude obecný úrad dňa 21.10.2016 t. j. v piatok zatvorený. V súrnych prípadoch môžu občania

volať na telefónne číslo : 0917/814372

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Nitrianske Sučany

 Nitrianske Sučany dňa 30. 9. 2016

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 10. október 2016 o 18.00 hod. - verejné

 

P R O G R A M:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2016 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 41 návštevníkov a žiadni členovia on-line