Veľkosť písma

Výstup na Rokoš a "Stavanie mája"

 

 Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami obecného zastupiteľstva, pozývajú občanov na tradičný výstup na Rokoš,

 ktorý sa bude konať dňa 30. apríla 2016 t.j. v sobotu. Zároveň pozývame občanov na posedenie na Hrabovej lúke, kde si

 môžu oddýchnuť a občerstviť sa. Pripravený bude  guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

 Dňa 30. apríla 2016 o 18.00 hod. -  pozývame občanov pred obecný úrad na "stavanie mája". O kultúrny program sa postará

 folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

 

 

Oznam - výber dane z nehnuteľností a dane za psa - za rok 2016

  Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 6. apríla 2016 sa začala vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2016. O výbere     daní - podľa súpisných čísiel domov, budú občania postupne oboznámení

  v miestnom rozhlase.

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 30. 3. 2016

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 30. marca 2016 o 17.30 hod. – verejné

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrianske Sučany pre školský rok 2016/2017 a ďalšie školské roky

5. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31. 12. 2015 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 v obci Nitrianske Sučany

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NR SR DŇA 5.3.2016

VÝSLEDKY  HLASOVANIA  VO  VOĽBÁCH  DO  NR  SR  DŇA  5.3.2016

 

Okrsková volebná komisia pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali

dňa  5. marca 2016, zaznamenala v našej obci nasledovné  výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                            987

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                          727, čo je  73,65 %

Počet platných odovzdaných hlasov                                         710

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu :

Číslo Názov strany Počet hlasov
1 S t r a n a TIP 1
2 STR ANA MODERNÉHO   SLOVENSKA ( S M S ) 1
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA  a nezávislé osobnosti ( OĽANO  NOVA ) 69
4 Demokrati  Slovenska     Ľud o  K a n í k 1
5 ŠANCA 1
6 SME RODINA – Boris Kollár 41
7 Strana zelených Slovenska 2
8 KOALÍCIA  SPOLOČNE  ZA SLOVENSKO 1
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0
10 VZDOR  strana práce 2
11 MOST   - HÍD 9
12 Slovenská národná strana 98
13 Odvaha -  Veľká národná a proruská koalícia 2
14 Komunistická strana Slovenska 8
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia 2
16 S M E R  -  sociálna demokracia 214
17  Kresťanskodemokratické hnutie 38
18 Slovenská občianska koalícia 5
19 Kotleba  - Ľudová strana naše Slovensko 69
20 SIEŤ 36
21 Strana maďarskej komunity 0
22 PRIAMA DEMOKRACIA 0
23 Sloboda a Solidarita 110

 

 

Ing. Radoslav  Škraban, predseda okrskovej volebnej komisie

Sučianska kvapka krvi - rok 2016

 

 

Miestny spolok SČK v Nitrianskych Sučanoch

 

 oznamuje všetkým dobrovoľníkom, darcom krvi, ako i ostatným občanom, že hromadný odber krvi v našej obci

 

 sa uskutoční dňa 11. marca 2016 t.j. v piatok. Mobilná transfúzna jednotka bude nadstavená v čase od 7,30 hod. do 12.00  hod.

 

 v tanečnej sále v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch. Aby sa skrátila doba čakania a odber prebiehal plynule, sú  zabezpečené tri odberové lôžka.

 

 Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu prihlásiť v pohostinstve Federál, alebo u pani Evy Mištinovej, pani Evy Sládkayovej,  pani Dany Navrátilovej, pani Jany  Mokrej, prípadne prísť priamo v uvedený deň do priestorov kultúrneho domu.

 

 Je potrebné si priniesť so sebou: doklad totožnosti, kartičku poistenca a darcovia - legitimáciu darcu krvi.

 

 Pre všetkých je pripravené občerstvenie a pohostenie.

 

 Pre dobrú vec sa tešia organizátori projektu.

            

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line