Veľkosť písma

Dedinský turnaj o pohár starostu obce

Komisia mládeže a športu pri obecnom zastupiteľstve organizuje dedinský turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 2.7.2016 o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku TJ Slovan Nitrianske Sučany. Zraz hráčov je 12.15 na ihrisku. Prvý zápas odohrajjú Háj- Chrastečky a druhý Horný koniec - Dolným koncom. Vstup na hráča sú 4 eur, kde má zahrnutý pitný režim: kofola/pivo 0,5l, jedlo: fazuľa, kapustnica alebo klobása. Pre ostatných je pripravené bohaté občerstvenie, jedlo a samozrejme DJ až do rána. Všetci ste srdečne vítaní.

 

futbal

OTVÁRANIE STUDNIČIEK - video ukážka z podujatia

Krátka 15-minútová foto-video prezentácia z 1.ročníka kultúrneho podujatia „Otváranie studničiek“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. mája 2016 v Nitrianskych Sučanoch. 

Prezentácia obsahuje zvukové ukážky z vystúpení zúčastnených, ktorými boli:

Fujaristi - D. Hanes, M. Nemček, L. Mokrý

Mužská spevácka skupina Domovina

Terka a Lucka Kovalíčekové

Folklórny súbor Boršina

Folklórny súbor Bukovina z Kšinnej 

 

Podujatie finančne podporil  Fond na podporu umenia.   FPU logo1 modre web

Pozvánka na X. ročník súťaže vo varení gulášu

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve srdečne pozýva všetkých občanov dňa 25.6.2016 na X. ročník súťaže vo varení gulášu.

Súťažné podujatie sa bude konať v areáli Základnej školy s materskou školou Fraňa Madvu a začína o 13.00 hod. Pre súťažiacich, ktorých vyhodnotí porota a pre ostatných hostí obec pripraví chutný guláš a občerstvenie v bohato zásobenom bufete.

Podujatím nás bude sprevádzať hudobná skupina Vega spolu s hosťami. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 23. 6. 2016. Podmienky a bližšie informácie súťaže budú poskytnuté pri prihlásení na obecnom úrade.

Obec – Obecný úrad srdečne pozýva všetkých občanov stráviť príjemné sobotné popoludnie.

 

9181-13819-13614511001

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 13. 6. 2016

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2016 o 17,30 hod. - verejné

 

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci  

   Nitrianske Sučany

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročná správa individuálnej účtovnej

   závierky za rok 2015

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line