Veľkosť písma

Bábkové divadlo

                       Bábkové divadlo 1

Obec-Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci  s kultúrnou komisiou pri OZ pozýva všetky      deti na  vystúpenie bábkového divadla

 

       Severka

 Dňa : 12. júna

  Kedy : o 15,00 hod.

  Kde : v kinosále kultúrneho domu v Nitrianskych   Sučanoch

  Vstupné : 1 Euro  

 

                                             

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia

Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš v Nitrianskych Sučanoch zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 18. júna 2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch. Prezentácia : od 13.00 - 14.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie členov s aktuálnym exekučným konaním voči spoločenstvu

4. Diskusia, rôzne

5. Voľby členov výboru a dozornej rady na roky 2016 - 2021

6. Návrh riešenia exekúcie, návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

7. Záver

                                                                   Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany

OTVÁRANIE STUDNIČIEK

                         

klikni pre otvorenie pozvanky

 

Pozvánka odvysielaná na rádiu Regina

 

Obecný úrad Nitrianske Sučany, Poľovnícke združenie ROKOŠ a mužská spevácka skupina DOMOVINA Vás pozývajú na  kultúrno-spoločenské podujatie  pod názvom

„Otváranie  studničiek“

ktoré sa uskutoční dňa  28.mája 06, t.j. v sobotu,  o 15. hodine v hornom konci  na tzv. Barte námestí, alebo Husacom rinku.

V programe vystúpia :

  • Hosťujúci folklórny súbor Bukovina z Kšinnej
  • Mužská spevácka skupina Domovina
  • Folklórny súbor Boršina
  • Fujarista Dušan Hanes s Michalom Nemčekom  a ostatní

Týmto programom sa chceme vrátiť do minulosti, keď sa s príchodom jari  čistili všetky  potoky,  horské studničky a obecné studne, aby voda v nich zostala čistá . Už naši predkovia si uvedomovali , že e  zachovanie  čistých studničiek znamenalo požehnanie pre celý chotár.  Preto  čistú vodu  v našich potokoch a studničkách požehná  dôstojný pán farár Marek Virág.

Podujatie sa uskutoční za spolufinancovania Fondu na podporu umenia Slovenskej republiky. 

Vážení občania, príďte dňa 28. Mája o 15. Hod. na Barte námestie, kde je pre vás pripravený nielen bohatý kultúrny program, ale i bohaté občerstvenie .

Na Vašu účasť sa tešia organizátori podujatia.  

Výstup na Rokoš a "Stavanie mája"

 

 Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami obecného zastupiteľstva, pozývajú občanov na tradičný výstup na Rokoš,

 ktorý sa bude konať dňa 30. apríla 2016 t.j. v sobotu. Zároveň pozývame občanov na posedenie na Hrabovej lúke, kde si

 môžu oddýchnuť a občerstviť sa. Pripravený bude  guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

 Dňa 30. apríla 2016 o 18.00 hod. -  pozývame občanov pred obecný úrad na "stavanie mája". O kultúrny program sa postará

 folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

 

 

Oznam - výber dane z nehnuteľností a dane za psa - za rok 2016

  Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 6. apríla 2016 sa začala vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2016. O výbere     daní - podľa súpisných čísiel domov, budú občania postupne oboznámení

  v miestnom rozhlase.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line