Veľkosť písma

Posedenie

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci so sociálnou komisiou pri OZ srdečne

pozýva všetkých dôchodcov – seniorov

na spoločenské stretnutie so starostkou obce, uskutočnené pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.

Stretnutie sa uskutoční dňa

15.10.2014 /streda/ 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu

v Nitrianskych Sučanoch.

Pripravený je pekný kultúrny program v spolupráci s FK Boršina, a bohaté občerstvenie. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné strávenie príjemných chvíľ.

Na stretnutie sa teší

Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mária Briatková, Ing., 55 r.,

štátny zamestnanec, Nitrianske Sučany 366, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Pavol Caňo, PhDr., 48 r.,

vedúci zamestnanec, Nitrianske Sučany 204, nezávislý kandidát

3. Gabriela Kusá, Mgr., 59 r.,

starostka obce, Nitrianske Sučany 241, SMER - Sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Jozef Prostredný, 46 r.,

technik, Nitrianske Sučany 154, nezávislý kandidát

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie: Bc. Viera Fodorová, v. r.

__________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Peter Bagin, Ing., 62 r., podnikateľ, SMER - SD
2. Rastislav Bartík, Ing., 30 r., IT konzultant, nezávislý kandidát
3. Eduard Belák, Ing., 51 r., živnostník, KDH
4. Mária Briatková, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, KDH
5. Dušan Bukový, 49 r., obchodný zástupca, KDH
6. Ľubica Burešová, 59 r., referent právnej kancelárie, SMER - SD
7. Vladimír Cvopa, 47 r., hasič, SMER - SD
8. Radoslav Divéky, 41 r., THP pracovník, SNS
9. Jozef Fodor, Ing., 33 r., technik, KDH
10. Zuzana Homolová, MUDr., 43 r., lekárka, nezávislý kandidát
11. Zuzana Javorková, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
12.Daniel Kovalíček, Bc., 39 r., IT, KDH
13. Anna Králiková, 48 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát
14. Bohuš Majerský, MBA, 36 r., vedúci prototypovej a testovacej dielne, nezávislý kandidát
15. Anton Slošiarik, 43 r., vodič autodopravy, SMER - SD

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie : Bc.Viera Fodorová, v. r.

___________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

Rozhorí sa vatra SNP na Háji

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov a  členmi Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci Vás pozývajú na

vatru SNP,

ktorá bude zapálená pri príležitosti osláv 70. výročia SNP. Je dôležité si túto udalosť pripomenúť, aby mladá generácia nezabúdala na hrôzy vojny a obete. SNP je dôležitým medzníkom v histórii Slovenska a preto sa aj oslavy v našej obci stali tradíciou.

Vatru zapálime dňa 29. augusta 2014 o 19:00 hodine na Háji. Protipožiarny dozor zabezpečia členovia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Usporiadatelia pozývajú všetkých občanov na príjemné pobavenie sa pri spevoch a výborne zásobenom bufete.

8. ročník súťaže vo varení gulášu

Vážení občania!

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa  každoročne v našej obci uskutočňuje. 

V tomto roku sa súťaž uskutoční v sobotu,

21. júna 2014 o 13:00 hodine,

v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a kultúrna komisia pri OZ, ako organizátori podujatia. 

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie júnové popoludnie a večer.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 81 návštevníkov a žiadni členovia on-line