Veľkosť písma

Milí spoluobčania!


Som veľmi rada, že sa Vám môžem práve ja prihovoriť už v prvý deň Nového roka 2011, aby som Vás úprimne pozdravila, srdečne Vám zablahoželala, zapriala dobré zdravie a spokojnosť vo svojich rodinách počas celého kalendárneho roka.

Prihováram sa Vám ako novozvolená starostka obce s poďakovaním za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách do samosprávnych orgánov v mesiaci novembri uplynulého roka prejavili. Funkciu starostky som prijala s plnou zodpovednosťou a verím, že Vašu dôveru nesklamem.

Vážení spoluobčania!

V uplynulých dňoch sme vo svojich rodinách prežívali najkrajšie sviatky roka Vianoce. Verím, že ste ich prežili v radosti, spokojnosti a v láske, za pomoci Božieho milosrdenstva a so spomienkami na krásne chvíle nielen minulého roka, ale aj tých predchádzajúcich.

Od chvíle, ako som sa ujala funkcie starostky obce uplynulo deväť dní. Rozmýšľala som o tom, aký bol vlastne uplynulý kalendárny rok z pohľadu vedenia obce. Bol to určite rok náročný, rýchly, plný práce a dôležitých rozhodnutí v každej oblasti života. A priniesol svoje ovocie, ktoré sa nedá prehliadnuť. Viem, že nové vedenie obce bude v takomto rozvoji našej dedinky pokračovať.

Pokračovať preto, lebo obec potrebuje obnovu doterajších inžinierskych sieti, ako aj ďalšiu, či už individuálnu, alebo komunálnu výstavbu. K tomuto všetkému treba veľa dobrej spolupráce a pomoci od občanov, ale aj veľa ochoty a tolerancie od nás, ktorí v samosprávnych orgánoch od prvého dňa tohto roka budeme pracovať.

Mnohým z nás, či už osobne, alebo v rodinách, sa nepodarilo splniť novoročné predsavzatia. Nebuďme však preto smutní. Opäť stojíme na prahu nového roka, v ktorom si môžeme splniť všetky naše predstavy, predsavzatia a činy.
Drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som Vám úprimne a z celého srdca popriala do Nového roka 2011 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a veľa osobných a pracovných úspechov. Prajem všetkým občanom, aby sa nám v našej obci žilo krásne a spokojne, v kruhu našich najbližších.

Radostný Nový rok 2011 milí spoluobčania!

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line