Veľkosť písma

Dňa 2.1.2011 sa v našom kostole sv. Filipa a Jakuba konala slávnostná svätá omša, ktorú dôstojný pán farár Mgr. Jozef Švercel slúžil nielen za všetkých farníkov dediny, ale aj za nové obecné zastupiteľstvo, ktorému venoval krásnu kázeň. Svätej omše sa zúčastnili všetci poslanci a zapojili sa tým, že prečítali prvé a druhé čítanie, ako aj prosby veriacich. Priniesli obetné dary a spolu s nimi aj insígnie obce. Na záver starostka obce Mgr. Gabriela Kusá poďakovala pánu farárovi. Vážime si ochotu pána farára a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Dôstojný pán farár.

Úprimné Pán Boh zaplať za za Vaše krásne a povzbudivé slová, ktoré ste venovali nielen nám, poslancom OcU, ale všetkým ľuďom v tomto kostole. My všetci si veľmi vážime toho, ako nás neustále nabádate k tomu, aby sme boli v prvom rade dobrými ľuďmi a len potom sa môžeme stať dobrými kresťanmi.

Ďakujeme Vám ze všetky Vaše modlitby za nás a už teraz sa teším na našu vzájomnú spoluprácu. Dvere OcU v našej obci budú pre Vás vždy otvorené.

Čo Vám zaželať do nového roku?

Chcela by som Vám zaželať do nového roku hlavne to, čo si sám želáte. Ale určite by som Vám chcela zaželať pokoj v srdci, Božiu ochranu, Božie milosti a veľkú silu na nesenie Vašich životných ťažkostí. A samozrejme dobré zdravie, lebo ste ho mali v poslednej dobe podlomené.

Aj Vám všetkým želám požehnaný rok 2011 a Pán Boh zaplať všetkým, ktorý ste dotvárali krásny priebeh týchto vianočných pobožností.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line