Veľkosť písma

DSC 2149  c b

PhDr. Pavol Caňo

 

Novoročný príhovor 2015

    Je veľa vecí, ktoré nám dokážu spôsobiť radosť - príjemný pocit tepla, keď z chladnej zimy vstúpime do vykúrenej miestnosti, dobré jedlo, úsmev blízkych. Radosťou je aj láska, spolupatričnosť a energia, ktorú rozdávame. Tieto veci sa nám oplatí zúročovať, pretože radosť aj láska rozdávaním rastie. Ukončili sme rok 2014. Pre niekoho to bol rok lepší, pre iného zložitejší. Každopádne to bol rok, ktorý nás niekam posunul či v niečom poučil, niečo sa podarilo. Možno pre niekoho to bol rok množstva plánov, výziev a túžob, ktoré zostali nenaplnené.

Na sklonku starého roka – v rýchlom behu dní – prišiel vytúžený čas Via- noc, čas sviatočný, očarujúci a stále zázračný. V tomto období, v atmosfére Vianoc a Nového roka, sme k sebe bližšie, čím nachádzame porozumenie, vzájomne sa chápeme a potrebujeme. Pre mnohých z nás sú príležitosťou k upevneniu vzťahov, či už rodinných, priateľských alebo pracovných. Vianoce sú však aj o duchovných odkazoch, s možnosťou zaspomínať si na všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Nech už je, ako chce, Vianoce sú sviatkami, ktoré nás zároveň posúvajú na prah Nového roka, kedy bilancujeme starý rok, dávame si záväzky do nasledujúceho a vyslovujeme priania.

Preto sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, z ktorých vyplynulo, že sa Vám prihováram ako novozvolený starosta našej obce. Vďaka patrí predošlému obecnému zastupiteľstvu spolu s pani starostkou a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na stabilite a rozvoji našej obce. Všetkým Vám patrí vďaka.

Nemôžeme s istotou povedať, aký bude rok 2015 a ďalšie po ňom. žijeme v rýchlej dobe, dobe náhlych zmien a konfliktov, v dobe, v ktorej už aj príroda ukazuje, čo všetko dokáže. Musíme však dúfať a pevne verím, že tento rok a tie nasledujúce budeme prežívať v mieri, pokoji, súdržnosti, rozvoji a prosperite aj v našej obci. Každého z nás čakajú rôzne situácie, úlohy a prekážky, ktoré nás budú skúšať, ale aj posilňovať a posúvať ďalej. Preto je len na nás, aby sme neboli len konzumnými, ale aby sme sa vedeli okolo seba pozerať, hľadať, kto nás môže potrebovať, aby sme vedeli pracovať, dávať aj pomáhať. Tiež pevne verím, že naše rodiny a našu obec čakajú chvíle pozitívne, krásne a radostné.

Veľmi si ich prajem a zo srdca Vám ich želám.

Preto chcem popriať Vám, občania, Vašim blízkym a Vašim rodinám, novému obecnému zastupiteľstvu, komisiám, zamestnancom obecného úradu a všetkým tým, ktorí budú nápomocní v nastávajúcom období: veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, veľa rodinnej pohody, hľadania ciest, ktoré nás budú spájať, veľa tolerancie a Božieho požehnania.

Pavol Caňo

Dobre sme sa zabavili, zaplesali

V piatok, dňa 21.1. 2011, sa v novej tanečnej sále kultúrneho domu našej obce konal 20. reprezentačný ples, ktorý usporiadal obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch. Stretla sa výborná skupina ľudí, ktorí sa prišli zabaviť a zároveň zachovať tradíciu obecných plesov.


Veľkú radosť sme mali z toho, že sme okrem známych ľudí mohli privítať aj mnoho nových tvári. Veríme, že si tento náš ples zamilujú a budú sa ho každoročne zúčastňovať.


Stalo sa už tradíciou, že na takýchto slávnostných príležitostiach vystupujú aj hostia. Naším hosťom boli tanečníci z Tanečného klubu Dovetan Dolné Vestenice, ktorým ďakujeme za umelecké zážitky. Počas celého večera nás zabávali a do tanca nám hrali hudobníci nášho rodáka Jožka Šmýkla – Šmýkalovci.


Pripraviť takýto ples nie je jednoduché. Zásluhu na tomto ročníku obecného plesu má mnoho ľudí, ktorí sa rôznymi činnosťami podieľali na jeho tvorbe a realizácii. Od nápadov až po sponzorov. Všetkým srdečne ďakujeme.


Zásluhou štedrých sponzorov sme mali aj bohatú tombolu, boli pripravené dobré jedlá, milé dievčatá v obsluhe a dobre zásobený bufet, v ktorom sa točili poslanci OZ. Všetci pracovníci úradu a poslanci sme vynaložili úsilie, aby sa občania čo najlepšie zabavili. Veríme, že sa o rok opäť na obecnom plese stretneme.

Pozvánka na obecný ples 2011

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás pozýva na

XX. R e p r e z e n t a č n ý p l e s

ktorý sa uskutoční dňa 21.1.2011 o 19,00 hod.

v tanečnej sále Kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch

Hudba: Šmýkalovci

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš,minerálka,

Vstupenka: 20€ /osoba Predaj lístkov: OcÚ Nitr. Sučany, tel.č. 046/5490189

 

Svätá omša za poslancov

Dňa 2.1.2011 sa v našom kostole sv. Filipa a Jakuba konala slávnostná svätá omša, ktorú dôstojný pán farár Mgr. Jozef Švercel slúžil nielen za všetkých farníkov dediny, ale aj za nové obecné zastupiteľstvo, ktorému venoval krásnu kázeň. Svätej omše sa zúčastnili všetci poslanci a zapojili sa tým, že prečítali prvé a druhé čítanie, ako aj prosby veriacich. Priniesli obetné dary a spolu s nimi aj insígnie obce. Na záver starostka obce Mgr. Gabriela Kusá poďakovala pánu farárovi. Vážime si ochotu pána farára a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Dôstojný pán farár.

Úprimné Pán Boh zaplať za za Vaše krásne a povzbudivé slová, ktoré ste venovali nielen nám, poslancom OcU, ale všetkým ľuďom v tomto kostole. My všetci si veľmi vážime toho, ako nás neustále nabádate k tomu, aby sme boli v prvom rade dobrými ľuďmi a len potom sa môžeme stať dobrými kresťanmi.

Ďakujeme Vám ze všetky Vaše modlitby za nás a už teraz sa teším na našu vzájomnú spoluprácu. Dvere OcU v našej obci budú pre Vás vždy otvorené.

Čo Vám zaželať do nového roku?

Chcela by som Vám zaželať do nového roku hlavne to, čo si sám želáte. Ale určite by som Vám chcela zaželať pokoj v srdci, Božiu ochranu, Božie milosti a veľkú silu na nesenie Vašich životných ťažkostí. A samozrejme dobré zdravie, lebo ste ho mali v poslednej dobe podlomené.

Aj Vám všetkým želám požehnaný rok 2011 a Pán Boh zaplať všetkým, ktorý ste dotvárali krásny priebeh týchto vianočných pobožností.

Novoročný príhovor 2011

Milí spoluobčania!


Som veľmi rada, že sa Vám môžem práve ja prihovoriť už v prvý deň Nového roka 2011, aby som Vás úprimne pozdravila, srdečne Vám zablahoželala, zapriala dobré zdravie a spokojnosť vo svojich rodinách počas celého kalendárneho roka.

Prihováram sa Vám ako novozvolená starostka obce s poďakovaním za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách do samosprávnych orgánov v mesiaci novembri uplynulého roka prejavili. Funkciu starostky som prijala s plnou zodpovednosťou a verím, že Vašu dôveru nesklamem.

Vážení spoluobčania!

V uplynulých dňoch sme vo svojich rodinách prežívali najkrajšie sviatky roka Vianoce. Verím, že ste ich prežili v radosti, spokojnosti a v láske, za pomoci Božieho milosrdenstva a so spomienkami na krásne chvíle nielen minulého roka, ale aj tých predchádzajúcich.

Od chvíle, ako som sa ujala funkcie starostky obce uplynulo deväť dní. Rozmýšľala som o tom, aký bol vlastne uplynulý kalendárny rok z pohľadu vedenia obce. Bol to určite rok náročný, rýchly, plný práce a dôležitých rozhodnutí v každej oblasti života. A priniesol svoje ovocie, ktoré sa nedá prehliadnuť. Viem, že nové vedenie obce bude v takomto rozvoji našej dedinky pokračovať.

Pokračovať preto, lebo obec potrebuje obnovu doterajších inžinierskych sieti, ako aj ďalšiu, či už individuálnu, alebo komunálnu výstavbu. K tomuto všetkému treba veľa dobrej spolupráce a pomoci od občanov, ale aj veľa ochoty a tolerancie od nás, ktorí v samosprávnych orgánoch od prvého dňa tohto roka budeme pracovať.

Mnohým z nás, či už osobne, alebo v rodinách, sa nepodarilo splniť novoročné predsavzatia. Nebuďme však preto smutní. Opäť stojíme na prahu nového roka, v ktorom si môžeme splniť všetky naše predstavy, predsavzatia a činy.
Drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som Vám úprimne a z celého srdca popriala do Nového roka 2011 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a veľa osobných a pracovných úspechov. Prajem všetkým občanom, aby sa nám v našej obci žilo krásne a spokojne, v kruhu našich najbližších.

Radostný Nový rok 2011 milí spoluobčania!

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line