Veľkosť písma

 

P O Z V Á  N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: kinosála kultúrneho domu

Termín zasadnutia:  27. júna  2011 o 17.30 hod. - pracovné

o 18.30 hod. - verejné

P R O G R A M:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2011
 6. Správa o páchanej trestnej činnosti v obci za rok 2010
 7. Rôzne
 8. Interpelácia poslancov
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line