Veľkosť písma

Obecný úrad

Nitrianske Sučany

Č.j.: 343/2011

Nitrianske Sučany dňa 21.9.2011          

P O Z V Á  N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: kinosála kultúrneho domu

Termín zasadnutia:  28. septembra   2011 o 18.30 hod.

 

P R O G R A M:   

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2011
  6. Rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)  

7.   Rôzne

8.   Interpelácia poslancov

9.   Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

 

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line