Veľkosť písma

Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš v Nitrianskych Sučanoch zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 18. júna 2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch. Prezentácia : od 13.00 - 14.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie členov s aktuálnym exekučným konaním voči spoločenstvu

4. Diskusia, rôzne

5. Voľby členov výboru a dozornej rady na roky 2016 - 2021

6. Návrh riešenia exekúcie, návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

7. Záver

                                                                   Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line