Veľkosť písma

Obec Nitrianske Sučany, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Nitrianske Sučany a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Nitrianske Sučany, Zmeny a doplnky č. 1  (ďalej "Návrh")
Návrh je vystavený na Obecnom úrade Nitrianske Sučany na verejné nahliadnutie po dobu  od 20.11.2017 do 21.12.2017.
Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.nitrianskesucany.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 21.12.2017

 

PDF PDF PDF

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

NITRIANSKE SUČANY

Zmeny a doplnky č.1

Oznámenie prerokovania

návrhu

Oznámenie prerokovania návrhu

územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán obce Nitrianske Sučany,

Zmeny a doplnky č. 1“

 

 Prílohy:

 PDF PDF PDF PDF PDF
 NS 1_širšie vzťahy  NS 2_ KUN a doprava NS 3_ tech_infra NS 4_ vyňatie PP NS 5_ zaväzná časť

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line