Veľkosť písma

Vstúpili sme do nového roku 2018. Nástupom ďalšieho roku pre občanov našej obce vyplýva niekoľko povinností. Jedná sa potvrdenia na zľavy na komunálny odpad a prihlasovanie a odhlasovanie psov z evidencie.

Na zľavy na komunálny odpad je treba priniesť vyplnené tlačivo – Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za kom. odpady  z dôvodu pobytu občanov mimo obce Nitrianske Sučany. Toto tlačivo je prílohou Obecných novín. K žiadosti treba priložiť potvrdenie o návšteve školy (študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internáte resp. na priváte), potvrdenie od zamestnávateľa(občania pracujúcich v týždenných intervaloch), od zamestnávateľa občanov pracujúcich v zahraničí, resp. o pobyte v zahraničí. Tieto potvrdenia vystavené v cudzom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka, čo vyplýva z daňového poriadku. Český jazyk sa akceptuje. Preklad môže byť voľný. Čestné prehlásenie sa nepokladá za potvrdenie a nebude akceptované. Občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi sú povinný priniesť potvrdenie o poberaní. Všetky doklady treba priniesť na obecný úrad do 31. januára 2018. Po tomto termíne sa zľavy nebudú môcť uplatniť. Občania zo zahraničia môžu potvrdenia poslať do daného termínu aj poštou alebo mailovou poštou. 

Daň za psa – predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Pri nahlásení alebo odhlásení psa treba vyplniť daňové priznanie do 31. januára 2018 na obecnom úrade

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line