Veľkosť písma

zelena zupa

 

V roku 2017 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu zameranú na skrášlenie obcí a miest výsadbou zelene. Do uvedeného projektu sa zapojila aj naša obec.

TSK našej žiadosti vyhovel a obec získala grant vo výške 2 000 € účelovo určený na výsadbu zelene.

Projekt bol zameraný na skrášlenie úseku obce popri potoku, vzhľadom k tomu, že táto časť bola porastená starým trávnatým porastom a starými stromami. Porast i staré stromy boli odstránené a nahradené novou výsadbou –drevinami .Dreviny vysadili pracovníci obce , pomáhali aj občania bývajúci v blízkosti realizácie výsadby. Projekt sa zrealizoval  v období od 15.10. do 30.10.2017.

Cieľ projektu bol splnený. Skrášlila  a skultúrnila sa časť obce na úseku popri ceste a vedľa potoka.

Obec bude v uvedených aktivitách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Grant, poskytnutý z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2 000 € bol  v plnej výške vynaložený na stanovený cieľ v zmysle  zmluvy o poskytnutí grantu.

Projekt bol publikovaný v obecných novinách ročník 11, číslo1, január 2018 v článku „Zelené oči“, takisto v článku „Bilancia uplynulého roka starostom obce“, ktorého znenie bolo odvysielané v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli obce i na webovej stránke obce www.nitrianskesucany.sk.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line