Veľkosť písma

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum úhrady

Suma

Spôsob úhrady

Text

31592503

Poradca podnikateľa, s .r. o

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina

Finančný spravodajca

2013-vyúčtovanie

27.1.2014

14,21

Prevod. príkazom

Materiál

31575951

Prima banka Slovensko, a.s  Hodžova 11

01011 Žilina

Popl .banke za vedenie účtu

cen. papierov

19.12.2013

39,96

Prevod. príkazom

Služby

36403008

Stred. energetika, a.s.

Pri r Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

vyúčt. el .energie 1.1.-31.12.2013-KD

31.1.2014

6,16

Prevod. príkazom

Služby

36403008

Stred. energetika, a.s.

Pri r Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Vyúčt .el. energie 1.1.-31.12.2013-KD

31.1.2014

211,20

Prevod. príkazom

Služby

36403008

Stred. energetika, a.s.

Pri r Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

vyúčt. el. energie 1.1-31.12.2013-šatne TJ

31.1.2014

51,10

Prevod. príkazom

Služby

36403008

Stred. energetika, a.s.

Pri r Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2013-dom smútku

31.1.2014

24,60

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla 12/2013

15.1.2014

1 472,76

Prevod. príkazom

Služby

40834603

Ján Macák BP-COM Urbánkova 13/10 97101 Prievidza

BOZP za IV.Q 2013

13.1.2014

40,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava

telefón- pevná linka 12/2013

13.1.2014

66,25

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 12/2013

7.1.2014

63,73 

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.12.2013

27.12.2013

43,49

Prevod. príkazom

Služby

34961682

Ján Sleziak-LIPOPRINT

Poľná 53 97101 Prievidza

tlač obecných novín č.3/2013

23.12.2013

156,31

Prevod. príkazom

Materiál

36311031

TECH PROJEKT, spol. s.r.o. M.Mišíka 42

97101 Prievidza

projektová dokumentácia pre

stavebné povol.-IBV CHrastečky

20.12.2013

4 560,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

 ZŠ s MŠ

972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamest.+ dieťa v

hmot. núdzi 12/2013

20.12.2013

41,50

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kuka nádob, skla 11/2013

17.12.2013

1 332,93

Prevod. príkazom

Služby

4614968

Milan ZUBEREC Javorinka 123 92401 Galanta

revízie plynových pecí Ocú, KD

17.12.2013

479,00

Prevod. príkazom

Služby

0016900

COOP JEDNOTA SD

A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza

peňažné poukážky Coop

13.12.2013

478,00

Prevod. príkazom

Služby

34115901

Marius Pedersen,a. s. Opatovská 1735 91101 Trenčín

odvoz nebezpečného odpadu 11/2013

13.12.2013

1 315,12

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 11/2013

13.12.2013

60,46

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4 97217 Kanianka

servisné práce VT 11/2013+

sada DVD

9.12.2013

66,40

Prevod. príkazom

Služby

32581190

Jozef Smrhola -OLYMP

Madarovska 103/71 93587 Santovka

nástenné hodiny, samolepky na

majetok obce

9.12.2013

91,90

Prevod. príkazom

Materiál

31363091

INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1

Obecné noviny ročník 2014

9.12.2013

104,00

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 12/2013-nový ocú

4.12.2013

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn KD 12/2013

4.12.2013

357,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

ZŠ s MŠ

972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnancov +dieťa v

hmot .núdzi 11/2013

4.12.2013

65,05

Prevod. príkazom

Služby

37923251

PE-ES n. o. Diviacka Nová Ves 465

97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie zamestnancov

11/2013

4.12.2013

30,00

Prevod. príkazom

Služby

37915568

Správa ciest Trenč. samospráv. kraja

Brnianska 3

91105 Trenčín

oprava miestnych komunikácií

26.11.2013

165,01

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 11.5.-12.11.2013

-nový ocú

26.11.2013

13,40

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 11.5-12.11.2013-KD

26.11.2013

46,91

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 7.5.-12.11.2013-dom

smútku, cintorín

26.11.2013

87,12

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko

Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.11.2013

26.11.2013

42,90

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1

97101 Prievid

tlačivá, papier, kancelárske potreby

26.11.2013

37,46

Prevod. príkazom

Materiál

46432710

Ing. Marián Mikula - M CONSULT Južná 1633/36 94901 Nitra

vypracovanie .a podanie žiadosti na

EF na r. 2014

20.11.2013

120,00

Prevod. príkazom

Služby

00602311

Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

Licencia DzN+ miestne popl. na

rok 2014

7.11.2013

138,83

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné TJ 5/2013-11/2013

20.11.2013

77,74

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

 97271 Nováky

opílenie stromov v obci

20.11.2013

250,00

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

 97271 Nováky

vývoz

kukanádob, kontajnerov, skla 10/2013

20.11.2013

2 506,07

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné, Nitr. Sučany č.351

20.11.2013

22,79

Prevod. príkazom

Služby

37923251

PE-ES n.o. Diviacka Nová Ves

465 97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie  zamestnancov 10/2013

8.11.2013

22,50

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,

972 21 Nitrianske Sučany

strav. zamestnancov +dieťa v

hmotnej núdzi 10/2013

8.11.2013

76,65

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka

servisné práce VT 10/2013

7.11.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28

81762 Bratislava

telefón 10/2013-pevná linka

7.11.2013

65,34

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 11/2013-nový ocú

7.11.2013

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 11/2013-KD

7.11.2013

303,00

Prevod. príkazom

Služby

43077200

Ingrid Švecová INBA

Dlhá 30/6 97101 Prievidza

tepovanie kobercov ocú

4.11.2013

112,20

Prevod. príkazom

Služby

46345647

APA Slovakia, s.r.o. Rudnianska Lehota 211 97226 Rudnianska Lehota

občerstvenie Aktív dôchodcov

25.10.2013

38,40

Prevod. príkazom

Materiál

34108629

Kováčik,s.r.o.

revízia hasiacich prístrojov,

hydrantov

25.10.2013

191,93

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D    82104 Bratislava

-údržba programu PAM IV.Q

2013

25.10.2013

43,38

Prevod. príkazom

Služby

00602311

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava

licencia Wéčko -miestne poplatky

rok 2013

16.10.2013

10,62

Prevod. príkazom

Služby

00602311

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 83101 Bratislava

licencie Wéčko - daň z nehnuteľnosti

16.10.2013

174,55

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vyúčt. spotreby vody 14.5.-23.10.2013-stará budova

 

0,00

Prevod. príkazom

Služby

17682258

FEREX,s.r.o.

 Vodná 23

94901 Nitra

110 l kontajnery

(kuka nádoby)

20 ks

25.10.2013

487,20

Prevod. príkazom

Materiál

36395391

Prefabetón Koš, a. s. Rastislavova 33 04001 Košice

zámková dlažba na chodník

(Diely)

21.10.2013

137,70

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.10.2013

21.10.2013

43,10

Prevod. príkazom

Služby

36403008

Stred. energetika, a.s. Pri  Rajčianke 8591/

1047 Žilina

vyúčt. el. energie 1.1.-10.10.2013-stará budova ocú

29.10.2013

35,04

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

tonery do tlačiarní PC

16.10.2013

52,80

Prevod. príkazom

Materiál

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. 1 Nám. SNP 25

97271 Nováky

vývoz kuka nádob, kontajnera,

skla 9/2013

17.10.2013

485,86

Prevod. príkazom

Služby

37923251

PE-ES n. o.

Diviacka Nová Ves 465

97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie zamestnancov

9/2013

15.10.2013

32,50

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

72 21 Nitrianske Sučany

stravné dieťa v hmotnej  núdzi

9/2013

10.10.2013

19,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

82513 Bratislava

telefón pevná linka 9/2013

10.10.2013

59,34

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 19.9.-20.9.2013-stará

budova Ocú -ukončenie odberu

21.10.2013

1,30

Prevod. príkazom

Služby

40181472

Ing. Klaudia Mikulová

Okrajová 10

97201 Bojnice

reprefond -  návšteva - TN (VÚC)

12.8.2013

15,60

Prevod. príkazom

Materiál

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

72 21 Nitrianske Sučany

stravovanie zamestnancov

9/2013

10.10.2013

29,15

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4 97217 Kanianka

servisné práce VT 9/2013

7.10.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

36746045

3Wslovakia

POD HÁJOM 1087/50 01841 DUBNICA NAD VÁHOM

očná licencia softweru (hrobové

miesta)

7.10.2013

128,41

Prevod. príkazom

Služby

30466491

SoftServis

Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica

držba softweru(voľby VÚC) +

evid.obyv.

7.10.2013

97,20

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 10/2013-KD

7.10.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 10/2013-nový ocú

7.10.2013

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

opravná faktúra k vyúčt.-stará

budova ocú(preplatok)

10.10.2013

347,42

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

storno faktúry za plyn

10/2013-stará budova ocú

15.10.2013

99,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 10/2013-stará budova ocú

15.10.2013

99,00

Prevod. príkazom

Služby

40834603

Ján Macák BP-COM Urbánkova 13/10

97101 Prievidza

BOZP III.Q 2013

7.10.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

36395391

Prefabetón Koš, a. s.

Rastislavova 33

04001 Košice

zámková dlažba -chodník Diely

25.9.2013

44,06

Prevod. príkazom

Materiál

42062098

Ing. Katarína Šašková

Medvedzie 119

02744 Tvrdošín

Audítorské služby za rok 2012

27.9.2013

900,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn -starý ocú-vyúčtovanie  1.1.

-18.9.2013

4.10.2013

629,70

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn-KD-vyúčt.1.1.-18.9.2013

4.10.2013

1 160,78

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

-plyn -nový ocú-vyúčt.1.1.

-18.9.2013

4.10.2013

1 408,36

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón -stav k

12.9.2013

20.9.2013

42,46

Prevod. príkazom

Služby

41366174

TONAKOV Jozef Navrátil 448

97221 Nitrianske Sučany

Poklopy –chodník -časť Diely

19.9.2013

164,00

Prevod. príkazom

Materiál

44557396

OUKEJ, s.r.o. Dlhá 927/95 A

01009 Žilina

čistiace prostriedky KD + Ocú

19.9.2013

58,87

Prevod. príkazom

Materiál

37923251

PE-ES n.o. Diviacka Nová

Ves 465

 97224 Diviacka N. Ves

stravovanie zamestnancov

8/2013

16.9.2013

7,50

Prevod. príkazom

Služby

33611084

Times -VT Ing. Ján Cibula

M. Mišíka 38

 97101 Prievidza

správa

domény -nitrianskesucany.sk

6.9.2013

24,00

Prevod. príkazom

Služby

36311031

TECH PROJEKT, spol.

M. Mišíka 42

97101 Prievidza

Projektová dokumentácia -infraštruktúta

IBV CHrastečky

19.9.2013

2 640,00

Prevod. príkazom

Služby

Materiál

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25 97271 Nováky

Vývoz – kuka nádob, kontajnera, skla 8/2013

19.9.2013

1 496,29

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

telefón(pevná linka) 8/2013

9.9.2013

62,78

Prevod. príkazom

Služby

31592503

Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina

Finančný spravodajca ročník

2014

26.8.2013

19,98

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 8/2013

9.9.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

kancelárske potreby pre ROEP

30.8.2013

8,63

Prevod. príkazom

Materiál

36302953

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

M. R.Štefánika 116

97271 Nováky

PVC rúry, obrubníky –chodník Diely

26.8.2013

629,28

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón -stav k

12.8.2013

26.8.2013

42,80

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. 2

Nám. SNP 25

97271 Nováky

vývoz kuka nádob, kontajnerov,

skla 7/2013

27.8.2013

764,74

Prevod. príkazom

Služby

34961682

Ján Sleziak -LIPOPRINT Poľná 53

97101 Prievidza

tlač Obecných novín č.2/2013

26.8.2013

156,31

Prevod. príkazom

Služby

36305049

GEOmark, s.r.o. G.Švéniho 6

97101 Prievidza

polohopis, výškopis -pozemok na

IBV -Chrastečky

26.8.2013

469,03

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna

Gogorová - advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne úkony

26.8.2013

135,62

Prevod. príkazom

Služby

35186313

AUTO AKR ELEKTRA Mala 5/4

97101 Prievidza

núdzové osvetlenie KD

26.8.2013

94,57

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer, s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

Kancelársky papier

26.8.2013

15,00

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

Kancelárske  potreby na ROEB

26.8.2013

30,11

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

82513 Bratislava

telefón(pevná linka) 7/2013

26.8.2013

62,39

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

 97217 Kanianka

toner(kopír. Stroj +tlačiareň PC)

+zdroj PC

26.8.2013

92,40

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 8/2013-stará budova ocú

15.8.2013

14,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 8/2013-KD

26.8.2013

31,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 8/2013-nový Ocú

26.8.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 7/2013

náplň do tlačiarne PC

1.8.2013

86,53

Prevod. príkazom

Služby

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

kancelárske potreby

1.8.2013

24,68

Prevod. príkazom

Materiál

36395391

Prefabetón Koš, a. s.

Rastislavova 33 04001 Košice

zámková dlažba -chodník Diely

29.7.2013

88,68

Prevod. príkazom

Materiál

36785512

Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

údržba programu PAM III.Q

26.7.2013

43,38

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange

Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón (stav k

12.7.2013

23.7.2013

50,26

Prevod. príkazom

Služby

40651312

Peter Cagáň Alaxandra Rudnaya 5/10

97101 Prievidza

montáž núdzového

osvetlenia -KD

24.7.2013

519,50

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

97271 Nováky

vývoz kuka nádob, kontajnera,

skla a pneumatík 6/2013

24.7.2013

1 643,15

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

 82513 Bratislava

telefón(pevná linka),fax 6/2013

11.7.2013

61,70

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany

stravné-dieťa v hmot.núdzi

6/2013

10.7.2013

15,84

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servis.práce VT 6/2013

8.7.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

00178454

SOZA

Rastislavova 3 82108 Bratislava

popl.SOZA za použitie hudob.diel (22.6.2013)

12.7.2013

80,40

Prevod. príkazom

Služby

40834603

Ján Macák BP-COM Urbánkova 13/10

97101 Prievidza

BOZP II.Q 2013

10.7.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 7/2013-stará budova Ocú

15.7.2013

14,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 7/2013-nový ocú

8.7.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 7/2013-KD

8.7.2013

31,00

Prevod. príkazom

Služby

00178454

SOZA

Rastislavova 3 82108 Bratislava

popl. SOZA za

verej.  použ. hudobných diel 20.4.2013

8.7.2013

15,84

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany

stravovanie zamestnancov

6/2013

8.7.2013

30,00

Prevod. príkazom

Služby

44165684

FreePort s.r.o. Cesta do Rudiny 10298 02401 Kysucké Nové mesto

núdzovo-sieťové osvetlenie KD

1.7.2013

 

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón stav

k 12.6.2013

26.6.2013

45,59

Prevod. príkazom

Služby

00162957

IVES

Čs.armády 20

 04118 Košice

ročná údržba programov

WinIBEU, WinKONS,

Matrika

24.7.2013

168,74

Prevod. príkazom

Služby

34115901

Marius Pedersen,a. s.

Opatovská 1735

91101 Trenčín

zneškodnenie nebezpeč.odpadu

26.6.2013

801,21

Prevod. príkazom

Služby

36371271

Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40

01001 Žilina

Úplné znenia zákonov 2013

12.6.2013

59,20

Prevod. príkazom

Materiál

30466491

SoftServis  Ladoslava Osvalda 9

96681 Žarnovica

Inštalácia programu WinKONS

(konsolidácia 2012

18.6.2013

66,90

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

7271 Nováky

Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla 5/2013

26.6.2013

1 517,37

Prevod. príkazom

Služby

32581190

Jozef Smrhola- OLYMP

Madarovska 103/71 93587 Santovka

vlajka SR

18.6.2013

22,01

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia ,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

náhradný zdroj ,prepäťová

ochrna k PC

10.6.2013

63,60

Prevod. príkazom

Materiál

34108629

Kováčik,s.r.o.

kontrola hydrantov v obci

10.6.2013

69,72

Prevod. príkazom

Služby

35186313

AUTO AKR ELEKTRA Mala 5/4

97101 Prievidza

porevízne opravy

elektroinštalácie KD,DS,šatne TJ

10.6.2013

368,91

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

 82513 Bratislava

telefón(pevná linka),fax 5/2013

10.6.2013

66,74

Prevod. príkazom

Služby

31575951

Prima banka Slovensko,a.s Hodžova 11,  01011 Žilina

Popl .banke za informácie k

auditu 2012

10.6.2013

60,00

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKÁ BYSTRICA

vodné -11/2012 - 5/2013 dom č.

351

10.6.2013

9,34 s

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 6/2013-KD

7.6.2013

34,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 6/2013-nový ocú

7.6.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 6/2013-stará budova ocú

17.6.2013

16,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia ,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 5/2013

8.6.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

46613366

MONEX Slovakia, s.r.o. Banícka 14/7

7101 Prievidza

CD -Príhovor ,prejavy ,vinše pre

obce a mestá

3.6.2013

19,90

Prevod. príkazom

Materiál

31320155

VÚB banka ,a.s.

Mlynské nivy1

82990 Bratislava

poplatok banke za informácie k

auditu

24.5.2013

59,76

Prevod. príkazom

Služby

40651312

Peter Cagáň  Alaxandra Rudnaya 5/10

97101 Prievidza

odstránenie porevíznych

závad -elektroinštalácia Ocú, DS, šatne

6.6.2013

898,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

 ZŠ s MŠ

972 21 Nitrianske Sučany

stravovanie zamestnancov

5/2013

5.6.2013

45,00

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1

971 01 Prievidza

Materiál- tlačivá, papier

5.6.2013

50,16

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

16.5.201

5.6.2013

45,38

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 11/2012-5/2013-starý ocú

5.6.2013

7,93

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

7217 Kanianka

oprava faxu, tel.ústredne

7.6.2013

144,00

Prevod. príkazom

Služby

31698948

Viktória –Hámor ,s.r.o.

Šugovská dolina 10 04425 Medzev

lanko do kosačky a krovinorezu

5.6.2013

87,00

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby

5.6.2013

8,97

Prevod. príkazom

Materiál

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné DS 11/2012 -5/2013

17.5.2013

8,02

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné šatne TJ 11/2012 -5/2013

17.5.2013

14,75

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné -KD 11/2012 -5/2013

17.5.2013

45,40

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné KD 11/2012-5/2013

17.5.2013

18,66

Prevod. príkazom

Služby

36421928

Web Support

Staré grunty 12

84104 Bratislava

webová stránka -ročný poplatok

16.5.2013

24,62

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. 1 Nám. SNP 25

97271 Nováky

Vývoz kuka nádob

,kontajnera,

skla 4/2013

12.6.2013

432,55

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

 ZŠ s MŠ,

972 21 Nitrianske Sučany

stravovanie zamestnancov

4/2013

13.5.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

telefón(pevná linka) 4/2013,fax

15.5.2013

70,48

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 5/2013-KD

9.5.2013

80,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 5/2013 (nový ocú)

9.5.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 5/2013-stará budova Ocú

15.5.2013

36,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

multifunkčné zariadenie

9.5.2013

269,00

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 4/2013, tonery

3.5.2013

116,53

Prevod. príkazom

Služby, Materiál

37923251

PE-ES n.o.

Diviacka Nová Ves  465

 97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie zamestnancov

3/2013

16.4.2013

32,50

Prevod. príkazom

Služby

41057023

Juraj Mrva

121

97221 Nitrianske Sučany

údržbárske, drobné stavebné

práce

30.4.2013

110,00

Prevod. príkazom

Služby

36293083

Pardon - TO, s. r. o.

Bernolákova 1546 95501 Topoľčany

Inzercia -verejná obchodná súťaž

16.4.2013

214,57

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip,a.s.  Business Center Aruba, Galvaniho 7/D , 82104 Bratislava

údržba softweru PAM II.Q 2013

29.4.2013

43,38

Prevod. príkazom

Služby

31924794

Z M O Hornej Nitry

V. Clementisa 52

97101 Prievidza

členské ZMO HN rok 2013

25.4.2013

242,38 s

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

mobilný služobný Telefón -stav k

16.4.2013

22.4.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

00178454

Rastislavova 3

 82108 Bratislava

popl. SOZA- verejné použitie

hudob. diel tech. zariadením 2013

16.4.2013

44,40

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kuka nádob,

kontajnerov, skla 3/2013

15.5.2013

2 165,30

Prevod. príkazom

Služby

17310598

SLOVGRAM Jakubovo nám.14

 81348 Bratislava

verejný prenos zvukových

záznamov -poplatok 2013

16.4.2013

44,40

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

Kancelárske potreby,

tlačivá, papier

16.4.2013

63,06

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

 82513 Bratislava

telefón(pevná linka), fax 3/2013

11.4.2013

74,40

Prevod. príkazom

Služby

40834603

Ján Macák BP-COM

Urbánkova 13/10

97101 Prievidza

služby BOZP 1-3/2013

11.4.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 4/2013-stará budova ocú

15.4.2013

92,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 4/2013-KD

8.4.2013

209,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel, a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 4/2013-nový Ocú

8.4.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

 ZŠ s MŠ

972 21 Nitrianske Sučany

stravovanie zamestnancov

3/2013

8.4.2013

37,50

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 3/2013

8.4.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

44955839

Mgr. art. Martin Navrátil

Nitrianske Sučany 448 97221 Nitrianske Sučany

oprava radlice na odhŕňanie

snehu

8.4.2013

36,00

Prevod. príkazom

Služby

36797006

TO-MY-STAV,s.r.o. Lesná 335/9

97217 Kanianka

"Oprava strechy"

ZŚ s MŠ

27.3.2013

12 093,0

Prevod. príkazom

Služby

00178454

SOZA

Rastislavova 3

2108 Bratislava

Poplatok  SOZA za verejné použitie hudobných diel

25.3.2013

72,00

Prevod. príkazom

Služby

30466491

SoftServis  Ladoslava Osvalda 9

96681 Žarnovica

ročná údržba programu

WinIBEU

20.3.2013

225,60

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.3.2013

20.3.2013

40,00

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

 Nám. SNP 25

 97271 Nováky

vývoz kuka -nádob,, separovaný  zber

2/2013

17.4.2013

1 343,27

Prevod. príkazom

Služby

34961682

Ján Sleziak –

LIPOPRINT Poľná 53

 97101 Prievidza

Tlač Obecných novín č. 1/2013

20.3.2013

156,31

Prevod. príkazom

Materiál

 

Ing. Peter Lehocký

Agátová ¾

 97217 Kanianka

znalecký posudok -stará  budova ocu

20.3.2013

180,00

Prevod. príkazom

Služby

10907343

Foto-Video-copy Centrum

Hviezdoslavova 25

97901 Rimavská Sobota

poštové poukážky

13.3.2013

87,00

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

82513 Bratislava

Telefón - pevná linka, fax 2/2013

11.3.2013

66,44

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priem, a. s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 3/2013-KD

13.3.2013

381,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priem, a. s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 3/2013-nový ocú

13.3.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priem, a. s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 3/2013-stará budova Ocú

15.3.2013

169,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

 Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 2/2013

11.3.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

37923251

PE-ES n.o. Diviacka Nová Ves 465   97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie zamestnancov 2/2013

6.3.2013

25,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

82513 Bratislava

Náhrada poškodeného telekomunikačného

vedenia

11.3.2013

675,62

Prevod. príkazom

Služby

34108629

Kováčik,s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov, dodanie HP, správa o kontrole

6.3.2013

113,16

Prevod. príkazom

Služby

36295981

PDP.s.r.o. 972 21

Nitrianske Sučany

vonkajšia kanalizácia-Záhumnie

 

8 765,72

Prevod. príkazom

Služby

46500642

Roman Hlinka

Jalovská 2/3

97232 Jalovec

kontrola kotolní (ocú+KD – kominár

6.3.2013

104,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Nitr. Sučany

stravovanie zamestnancov 2/2013

28.2.2013

32,50

Prevod. príkazom

Služby

31592503

Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina

vyúčtovanie Zbierky zákonov r.2012

28.2.2013

12,06

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer, s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

kancelárske  potreby (z transferu EO)

28.2.2013

21,64

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko

Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k 12.2.2013

21.2.2013

52,79

Prevod. príkazom

Služby

37923251

PE-ES n.o. Diviacka Nová Ves 465  97224 Diviacka Nová Ves

stravovanie zamestnancov

12/2012

20.2.2013

17,50

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

97271 Nováky

vývoz kuka - nádob 1/2013, skla 1/2013

26.3.2013

1 724,96

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska

7101 Prievidza

kancelárske potreby, tlačivá

20.2.2013

81,80

Prevod. príkazom

Materiál

17682258

FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra

Kuka - nádoby (110 l kontajnery

20.2.2013

609,00

Prevod. príkazom

Materiál

32581190

Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 103/71   93587 Santovka

vlajky(SR,EU)+

plaketa

14.2.2013

162,40

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10

82513 Bratislava

telefón 1/2013-pevná linka

14.2.2013

63,04

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Nitr. Sučany

stravovanie zamestnancov 1/2013

14.2.2013

37,50

Prevod. príkazom

Služby

36785512

36785512 Business Center Aruba, Galvaniho 7/D      82104 Bratislava

seminár PAM (uzávierka 2012 +príprava r.2013

21.1.2013

54,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, .r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

tonery do tlačiarní PC a multifunkčného zariadenia

14.2.2013

86,40

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn 2/2013-stará budova Ocú

15.2.2013

179,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn 2/2013-KD

14.2.2013

404,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn 2/2013-nový ocú

14.2.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

31602436

Ajfa + Avis .s.r.o. Klemensova 34

01001 Žilina

publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka  r.2013"

28.1.2013

49,50

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 1/2013

14.2.2013

63,73

Prevod. príkazom

Služby

36324043

SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1

97136 Prievidza

nájomné za garáž SAD r.2013

14.2.2013

99,23

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D   82104 Bratislava

údržba softweru PAM I.Q 2013

28.1.2013

43,38

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko

Prievozská 6/A

82109 Bratislava

mobilný telefón k 12.1.2013

22.1.2013

64,69

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

kancelárske potreby (evidencia obyv.)

22.1.2013

61,07

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel,a.s Vápenická

97101 Prievidza

plyn 1/2013-KD

14.1.2013

416,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,a.s Vápenická

97101 Prievidza

plyn 1/2013 (stará budova ocú)

15.1.2013

185,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,a.s Vápenická

97101 Prievidza

plyn 1/2013(nový ocú)

14.1.2013

183,00

Prevod. príkazom

Služby

31363091

INPROST, s.r.o.

Smrečianska 29

81105 Bratislava 1

Obecné noviny ročník 2013

11.1.2013

104,00

Prevod. príkazom

Materiál

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line