Veľkosť písma

 

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum úhrady

Suma

Spôsob úhrady

Text

00602311

Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2 83101 Bratislava

licenčný popl.za

progr.DzN + miestne popl. 2015

26.11.2014

162,56

Prevod. príkazom

Služby

31575951

Prima banka Slovensko ,a.s  Hodžova 11

 01011 Žilina

popl. za vedenie účtu CP r.2014

3.12.2014

39,96

Prevod. príkazom

Služby

31363091

INPROST,s.r.o. Smrečianska 29

 81105 Bratislava 1

Obecné noviny - ročník 2015

8.12.2014

135,20

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia,s.r.o

Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 11/2014

8.12.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová- advokát Ríbezľová 564/21

 97246 Čereňany

právne služby -VZN

28.11.2014

317,24

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1 97101 Prievidza

kanc. Potreby -z transferu na

ROEP

28.11.2014

36,99

Prevod. príkazom

Materiál

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 13.5.-19.11.2014-KD

28.11.2014

96,02

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 13.5.-18.11.2014-TJ

N.Sučany

28.11.2014

66,78

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 13.5.-19.11.2014-č.d.351

28.11.2014

20,82

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 BANSKá BYSTRICA

vodné 13.5.-19.11.2014-Ocú

28.11.2014

20,94

Prevod. príkazom

Služby

44872011

M+M, NOVA, spol. s.r.o.

M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky

Ochranné pracovné pomôcky prac.náradie-§52

26.11.2014

219,36

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.11.2014

25.11.2014

49,25

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401

BANSKá BYSTRICA

vodné dom smútku, cintorín 8.5.

-10.11.2014

21.11.2014

62,59

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o Nám. SNP 25

 97271 Nováky

vývoz kukanádob, kontajnerov,

skla 10/2014

21.11.2014

2413,64

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová- advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany

právne služby IBV

Chrastečk y(KZ-J .Šmýkal )

25.11.2014

278,04

Prevod. príkazom

Služby

36312461

GEOSLUŽBA Prievidza,s.r.o M.Mišíka 19A 97101 Prievidza

vytýčenie stav. Pozemkov -IBV

Chrastečky(po vytrhaní kolíkov)

25.11.2014

180,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón - pevná linka 10/2014

10.11.2014

61,00

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer ,s.r.o.

Včelárska 1 97101 Prievidza

kanc. Potreby -komunálne voľby

2014

10.11.2014

10,00

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov.plynár. priemysel,a.s

Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 11/2014-Ocú

10.11.2014

145,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár. priemysel,a.s

Vápenická

 97101 Prievidza

plyn KD 11/2014

10.11.2014

237,00

Prevod. príkazom

Služby

46560815

Mgr. Marek Balabas

Mierová 29

 05971 Ľubica

úprava vojnových hrobov

6.11.2014

195,00

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer ,s.r.o.

Včelárska 1 97101 Prievidza

Kanc .papier -z transferu na

ROEP

6.11.2014

29,00

Prevod. príkazom

Materiál

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné - dieťa v HN Služby - stravovanie zamest. 10/2014

6.11.2014

92,00

Prevod. príkazom

Služby

46345647

APA Slovakia, s.r.o Rudnianska Lehota 211 97226 Rudnianska Lehota

privítanie

jubilantov

(občerstvenie)

6.11.2014

85,68

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer, s.r.o.

Včelárska 1 97101 Prievidza

kancel. Potreby -z transferu na

REGOB

6.11.2014

49,96

Prevod. príkazom

Materiál

4614968

Milan ZUBEREC Javorinka 123 92401 Galanta

revízie plynových kotolní-ocú,KD

6.11.2014

479,00

Prevod. príkazom

Služby

44872011

M+M, NOVA, spol. s.r.o.

M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky

elektrocentrála(z transferu na

AČ)

27.10.2014

250,00

Prevod. príkazom

Materiál

31592503

Poradca podnikateľa ,s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina

verejná správa SR -ročný prístup

10/2014-10/2015

3.11.2014

76,00

Prevod. príkazom

Služby

 

Miroslav Lucian Idzikowski Kopčianska 14 85101 Bratislava 5

Materiál  -stoličky do kultúrneho domu

3.11.2014

1166,40

Prevod. príkazom

Materiál

34108629

Kováčik, s.r.o.

revízie has .prístrojov -Ocú .KD

3.11.2014

230,21

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o

 Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 10/2014

3.11.2014

 63,73

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

 97246 Čereňany

právne služby IBV CHrastečky

(KZ Ing. Šalaga)

3.11.2014

268,04

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip,a.s Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

licenčný pioplatok za

10-12/2014-PAM

30.10.2014

43,38

Prevod. príkazom

Služby

00162957

IVES

Čs. armády 20

 04118 Košice

školenie -APV WinIBEU (účtov.)

14.10.2014

20,00

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služ. mibil. telefón k 12.10.2014

20.10.2014

43,57

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kuka

nádob ,kontajnera, skla 9/2014

17.10.2014

1 591,12

Prevod. príkazom

Služby

31592503

Poradca podnikateľa s.r.o

Martina Rázusa 23A 01001 Žilina

Finančný spravodajca ročník

2015

3.10.2014

19,98

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón - pevná linka 9/2014

10.10.2014

60,48

Prevod. príkazom

Služby

00162957

IVES

Čs.armády 20 04118 Košice

Školenie - matrika

10.10.2014

35,00

Prevod. príkazom

Služby

42062098

Mgr .Ing. Katarína Šašková Medvedzie 119

 02744 Tvrdošín

Audit - KÚZ 2013

10.10.2014

350,00

Prevod. príkazom

Služby

36746045

3Wslovakia POD HáJOM 1087/50 01841

DUBNICA NAD VÁHOM

ročný popl. za licenciu-evidencia

hrobových miest

10.10.2014

128,41

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o

Nová 16/4

97217 Kanianka

náplne do tlačiarne PC (z

transf. na REGOB

10.10.2014

262,44

Prevod. príkazom

Materiál

47402300

BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves

BOZP a ochr .pred požiarmi

7-9/2014

7.10.2014

40,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 9/2014

7.10.2014

 63,73

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn - Ocú 10/2014

7.10.2014

145,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn KD 10/2014

7.10.2014

143,00

Prevod. príkazom

Služby

36302953

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M. R.Štefánika 116

 97271 Nováky

PVC rúry - chodník (Diely)

3.10.2014

365,30

Prevod. príkazom

Materiál

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitrianske Sučany

stravné dieťa v HN a Služby - stravovanie zamestnancov

9/2014

3.10.2014

66,15

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát

Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby (Dz N, zmluva o

dielo a i.)

3.10.2014

148,04

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

Vyúčtovanie spotreby plynu - ocú

1.1.2014-18.9.2014

7.10.2014

625,27

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát

Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby IBV

Chrastečky -Toporkovci

14.10.2014

298,04

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár priemysel, a.s  Vápenická

 97101 Prievidza

Vyúčtovanie plynu

19.9.2013-18.9.2014-KD

30.9.2014

2 089,85

Prevod. príkazom

Služby

36421928

WebSupport

Staré grunty 12 84104 Bratislava

ročný poplatok za doménu

nitrianskesucany.sk

24.9.2014

14,76

Prevod. príkazom

Služby

44872011

M+M, NOVA, spol. s.r.o.

M.R. Štefánika 318/30 97271 Nováky

pracovné odevy ,obuv - AČ § 52

24.9.2014

272,70

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón- k

12.9.2014

22.9.2014

48,68

Prevod. príkazom

Služby

30466491

SoftServis  Ladoslava Osvalda 9

 96681 Žarnovica

Inštalácia a úpravy

Programu - komunálne voľby 2014

18.9.2014

85,20

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

Vývoz kuka -nádob, kontajnera, skla 8/2014

18.9.2014

1 620,32

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón - pevná linka 8/2014

18.9.2014

67,45

Prevod. príkazom

Služby

34961682

Ján Slezia k- LIPOPRINT

Poľná 53

 97101 Prievidza

Služby - tlač Obecných novín č. 2/2014

18.9.2014

168,45

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová -advokát Ríbezľová 564/21 97246 Čereňany

právne služby - IBV

Chrastečky -Saskovci

16.9.2014

268,04

Prevod. príkazom

Služby

36312461

GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o  M. Mišíka 19A

 97101 Prievidza

Geometrický plán, zameranie

MK -Kobylie

16.9.2014

1 467,0

Prevod. príkazom

Služby

44955839

Mgr. art. Martin Navrátil

Nitrianske Sučany 448 97221 Nitrianske Sučany

poklopy na chodník -Diely

16.9.2014

78,00

Prevod. príkazom

Materiál

42272360

Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava

matričné tlačivá

16.9.2014

47,45

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia,s.r.o

Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT 8/2014

5.9. 2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

44872011

M+M, NOVA, spol. s.r.o.

M.R.Štefánika 318/30 97271 Nováky

krovinorez

2.9.2014

550,00

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.8.2014

22.8.2014

46,49

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kuka - nádob, kontajnérov,

skla 7/2014

18.8.2014

2 61,29

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón - pevná linka 7/2014

13.8.2014

64,27

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby IBV

Chrastečky-Belák

19.8.2014

278,04

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby IBV

CHrastečky-Vajda

19.8.2014

278,04

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby IBV Chrastečky

Zemanovič

19.8.2014

298,04

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.Magdaléna Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby IBV CHrastečky

Slošiarik

19.8.2014

298,04

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

971 01 Prievidza

plyn 8/2014-KD

8.8.2014

28,0

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

971 01 Prievidza

plyn ocú 8/2014

8.8.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

toner do kopír. Stroja (z transferu ROEP)

1.8.2014

86,40

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 7/2014

1.8.2014

63,73 

Prevod. príkazom

Služby

36302953

PRIEMSTAV STAVEBNÁ,a.s.

M. R.Štefánika 116

97271 Nováky

stavebný materiál na

chodník - Diely

1.8.2014

1 50,40

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

kancelárske potreby (z transferu  ROEP)

29.7.2014

38,39

Prevod. príkazom

Služby

36015351

LMS, s.r.o. dopravný inžiniering, s.r.o. M.R.Štefánika 3

 97101 Prievidza

pasport dopravného značenia

obce

29.7.2014

650,00

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

platba za licenciu PAM III.Q 2014

29.7.2014

43,38

Prevod. príkazom

Služby

41053214

Marián Ďurina - DERKO

Hasičská 3

 97101 Prievidza

kontrola a čistenie komínových

telies v KD

29.7.2014

72,00

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A

82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k 12.7.2014

25.7.2014

55,19

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 6/2014

17.7.2014

59,63

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla, pneumatík 6/2014

14.7.2014

1 51,54

Prevod. príkazom

Služby

47402300

BP-COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves

BOZP a ochrana pred požiarmi

za 4-6/2014

14.7.2014

40,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn KD 7/2014

14.7.2014

28,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn Ocú 7/2014

14.7.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka

servisné práce VT 6/2014

4.7.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

47002841

EN-MAR s.r.o. Javorová 6 94901 Nitra

perlič U24-šetrič vody

4.7.2014

8,75

Prevod. príkazom

Materiál

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 972 21 Nitr. Sučany

stravov zamest. 6/2014

-strava dieťa v HN 6/2014

4.7.2014

57,75

Prevod. príkazom

Služby

30417121

RNDr. R.Rybáriková - GEORA Bajzova 48/A1

 01001 Žilina

Prieskum -geologická úloha-

Chrastečky IBV

26.6.2014

200,00

Prevod. príkazom

Služby

00162957

IVES

Čs. armády 20

04118 Košice

ročný licenčný popl.-WinIBEU,WinKONS,

MATRIKA

11.6.2014

168,74

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón -stav k

12.6.2014

25.6.2014

44,64

Prevod. príkazom

Služby

43811540

Mihálik Eduard

Nitrianske Sučany 471 97221 Nitrianske Sučany

výkopové práce pri

geol.prieskume-Chrastečky

20.6.2014

580,00

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25 97271 Nováky

Vývoz kuka nádob, kontajnera, skla 5/2014

20.6.2014

1534,54

Prevod. príkazom

Služby

42062098

Mgr.Ing. Katarína Šašková Medvedzie 119 02744 Tvrdošín

audit IÚZ za rok 2013

18.6.2014

650,00

Prevod. príkazom

Služby

36312461

GEOSLUŽBA Prievidza,s.r.o M.Mišíka 19A 97101 Prievidza

vytýčenie stavebných pozemkov IBV

Chrastečky

16.6.2014

1947,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o. Nová 16/4 97217 Kanianka

záložný zdroj Fortron

12.6.2014

30,00

Prevod. príkazom

Materiál

31363091

INPROST,s.r.o.

Smrečianska 29

81105 Bratislava 1

Obecné noviny- doplatok 2014

12.6.2014

31,20

Prevod. príkazom

Materiál

34115901

Marius Pedersen,a. s.

Opatovská 1735

91101 Trenčín

vývoz a zneškodnenie

nebezpečného odpadu

12.6.2014

333,47

Prevod. príkazom

Služby

30466491

SoftServis

Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica

úprava účtov. programu

-konsolidovaná uzávierka

11.6.2014

93,60

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 6/2014- Ocú

10.6.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov.plynár.priemysel,a.s

Vápenická

97101 Prievidza

plyn 6/2014- KD

10.6.2014

31,00

Prevod. príkazom

Služby

17682258

FEREX,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra

kukanádoby(110 l kontajnery)

25 ks

9.6.2014

633,00

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

 Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 5/2014

9.6.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

 Nová 16/4

97217 Kanianka

toner do tlačiarne PC

9.6.2014

22,80

Prevod. príkazom

Materiál

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,

972 21 Nitr, Sučany

strava dieťa v HN 5/2014 stravovanie

zamestnancov 5/2014

9.6.2014

66,70

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 5/2014

9.6.2014

68,18

Prevod. príkazom

Služby

46862439

Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709

 03101 Liptovský Mikuláš

realizácia VO "Rekon. a modern. VO v

obci N.Sučany"

26.5.2014

866,84

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA

vodné od 13.11.2013-12.5.2014-

-Ocú

26.5.2014

13,76

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA

vodné šatne TJ od

9.11.2013-12.5.2014

26.5.2014

11,04

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA

vodné od

9.11.2013-12.5.2014-budova č.351

26.5.2014

17,82

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA

Služby -vodné KD (od

13.11.2013-12.5.2014)

26.5.2014

61,68

Prevod. príkazom

Služby

31575951

Prima banka Slovensko,a.s

Hodžova 11 01011 Žilina

poplatok banke za informácie k

auditu za r.2013 Prima

26.5.2014

60,00

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

mobilný telefón –služobný -stav k

12.5.2014

19.5.2014

45,12

Prevod. príkazom

Služby

31320155

VÚB banka ,a.s.

 Mlynské nivy1

82990 Bratislava

poplatok banke za informácie k

auditu-VÚB

16.5.2014

59,76

Prevod. príkazom

Služby

14223929

JUDr.M. Gogorová-advokát Ríbezľová 564/21

97246 Čereňany

právne služby -príprava

19.5.2014

150,04

Prevod. príkazom

Služby

36644030

Stredosl.vodár.prevádz.sp

Partizánska cesta 5 97401 B. BYSTRICA

vodné

13.11.2013-7.5.2014-DS,cintorín

19.5.2014

19,01

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4 97217 Kanianka

Náplň -multifunkčné zariadenie

19.5.2014

34,80

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

kancelársky papier

19.5.2014

29,00

Prevod. príkazom

Materiál

34961682

Ján Sleziak-LIPOPRINT

Poľná 53

97101 Prievidza

Obecné noviny ročník 1/2014

14.5.2014

159,07

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 5/2014 OcÚ

9.5.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s Vápenická

 97101 Prievidza

plyn 5/2014 KD

9.5.2014

73,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,

 072 21 Nitr. Sučany

Strava -dieťa v HN 4/2014 stravovanie

zamestnancov 4/2014

7.5.2014

57,75

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. Nám. SNP 25

 97271 Nováky

vývoz kuka- nádob, kontajnera,

skla 4/2014

7.5.2014

1 472,50

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

 81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 4/2014

7.5.2014

66,00

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia,s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servis. práce VT 4/2014

7.5.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

44955839

Mgr. art. Martin Navrátil

Nitrianske Sučany 448 97221 Nitr. Sučany

Tabuľa "Zákaz sypať

smeti" -Hôrky

6.5.2014

30,00

Prevod. príkazom

Materiál

14280205

CORA-zdr.FO Traktorová 1

 05801 Poprad

inventár do KD

30.4.2014

2,00

Prevod. príkazom

Materiál

14280205

CORA-zdr.FO Traktorová 1 05801 Poprad

inventár do KD, plasty

30.4.2014

15,94

Prevod. príkazom

Materiál

36785512

Softip,a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

licenčný popl.-program PAM II.Q

2014

6.5.2014

43,38

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón -stav k

12.4.2014

28.4.2014

43,37

Prevod. príkazom

Služby

00178454

SOZA

Rastislavova 3

 82108 Bratislava

poplatok za použitie hudobnej produkcie -MR,radio -za rok 2014

28.4.2014

44,40

Prevod. príkazom

Služby

36421928

WebSupport Staré grunty 12

84104 Bratislava

poplatok za hosting

nitrianskesucany .sk

23.4.2014

24,62

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

tlačivá, kancelárske potreby

17.4.2014

43,49

Prevod. príkazom

Materiál

46153551

Agroservis-Západ,s. r. o.

Hadovská 6 94501 Komárno

výmena filtra a oleja  -traktor

28.4.2014

77,63

Prevod. príkazom

Materiál

33611874

TREND č.344

 97221 Nitrianske Sučany

výmena dverí (po vlámaní) v

KD

17.4.2014

219,60

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

pokladnička kovová

17.4.2014

17,12

Prevod. príkazom

Materiál

30466491

SoftServis

Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica

Služby- servis PC

16.4.2014

69,00

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

školské potreby -dieťa v HN , kancelárske potreby

16.4.2014

21,49

Prevod. príkazom

Materiál

14280205

CORA -zdr. FO Traktorová 1

05801 Poprad

inventár do KD

15.4.2014

128,84

Prevod. príkazom

Materiál

36683744

BENY-STAV

Cintorínska 21

 81499 Bratislava

Rekonštrukcia ZŠ s

MŠ –elektroinštalácia - kompletáž

17.4.2014

988,79

Prevod. príkazom

Služby

36683744

BENY-STAV

Cintorínska 21

 81499 Bratislava

Rekonštrukcia ZŠ s

MŠ -elektroinštalácia kabeláž

17.4.2014

956,21

Prevod. príkazom

Služby

36683744

BENY-STAV

Cintorínska 21

 81499 Bratislava

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

15.4.2014

6 554,02

Prevod. príkazom

Služby

46708740

Odpadový hospodár, s. r. o. Hroznová 4664/9 90201 Pezinok

šablóna k vypracovaniu POH

10.4.2014

100,00

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kuka nádob, kontajnerov,

skla za 3/2014

11.4.2014

2 338,66

Prevod. príkazom

Služby

40834603

Ján Macák BP-COM

Urbánkova 13/10 97101 Prievidza

BOZP za 1-3/2014

11.4.2014

40,00

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer,s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza

kancelárske potreby(z transferu na

evidencia obyv.)

11.4.2014

31,59

Prevod. príkazom

Materiál

35763469

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28

81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 3/2014

9.4.2014

59,89

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a. s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn KD 4/2014

8.4.2014

190,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a. s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn Ocú 4/2014

8.4.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

31603203

AGRIFARMI, s. r. o. 110,46 Za Jordánom 6 03601 Martin

oprava štiepkovača (výmena

páčky hydr.rozvádzača)

7.4.2014

110,46

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 3/2014,

2.4.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnancov 3/2014, strava -dieťa v hmot. núdzi 3/2014

2.4.2014

56,40

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

záložný zdroj na archivovanie

dát, antivír.program

2.4.2014

464,40

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

nový polep vchodových dverí

(po vlámaní)

2.4.2014

42,00

Prevod. príkazom

Služby

46123717

VEVUS, s. r. o. Hviezdoslavova 10484/9 97101 Prievidza

údržba budovy Ocú(opravy po

vlámaní -výmena skla)

2.4.2014

1 267,20

Prevod. príkazom

Služby

46123717

VEVUS, s. r. o. Hviezdoslavova 10484/9 97101 Prievidza

sieťky na okná - ZŠ s MŠ

28.3.2014

447,82

Prevod. príkazom

Služby

46123717

VEVUS, s. r. o. Hviezdoslavova 10484/9 97101 Prievidza

výmena okien, dverí -ZŠ s MŠ

28.3.2014

23 614,21

Prevod. príkazom

Služby

17310598

SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava

popl. SLOVGRAM za verejný prenos zvukových záznamov v roku 2014 (rozhlas)

31.3.2014

33,50

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.3.2014

19.3.2014

44,32

Prevod. príkazom

Služby

35827521

eGov Systems Brigádnická 27 84110 Bratislava

popl.za školenie(elektronická

schránka) (2)

18.3.2014

96,00

Prevod. príkazom

Služby

14280205

CORA -zdr. FO Traktorová 1

 05801 Poprad

odpadkový kôš (2 ks)-kuchyňa

KD

13.3.2014

17,02

Prevod. príkazom

Materiál

31610374

VEPOS, spol. s.r.o. 1 Nám. SNP 25

97271 Nováky

Vývoz kuka- nádob,

kontajnera, skla 2/2014

12.3.2014

430,02

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 2/2014

12.3.2014

61,07

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o. Nová 16/4

97217 Kanianka

výmena zobrazovacej

jednotky(kopírovací stroj)

12.3.2014

171,60

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel a. s Vápenická

7101 Prievidza

plyn 3/2014-KD

6.3.2014

347,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel a. s Vápenická

7101 Prievidza

plyn 3/2014-ocú

6.3.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri

 ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

stravov.zamest.2/2014

Služby –strava -dieťa v HN 2/2014

5.3.2014

35,50

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

97217 Kanianka

servisné práce VT 2/2014

5.3.2014

63,73

Prevod. príkazom

Služby

46465375

Webpomoc  s. r. o

Znievska 32

85106 Bratislava

Vypracovanie bezpečnostného projektu

(zákon 122/13 Z. z.)

6.3.2014

139,00

Prevod. príkazom

Služby

34634533

Daffer, s.r.o.

Včelárska 1

97101 Prievidza

tlačivá, papier

5.3.2014

49,67

Prevod. príkazom

Materiál

34006656

R V C

Kupecká 16

94901 Nitra

POZNÁMKY - CD k ročnej

uzávierke 2013

27.2.2014

10,50

Prevod. príkazom

Služby

31924794

Z M O Hornej Nitry V. Clementisa 52

97101 Prievidza

členský príspevok ZMO HN rok

2014

26.2.2014

242,98

Prevod. príkazom

Služby

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

služobný mobilný telefón k

12.2.2014

20.2.2014

46,93

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25 97271 Nováky

vývoz kukanádob, skla 1/2014

19.2.2014

1 852,85

Prevod. príkazom

Služby

44955839

Mgr. art. Martin Navrátil

Nitrianske Sučany 448 97221 Nitrianske Sučany

výroba a montáž obručí - vrecia

na odpad

19.2.2014

70,50

Prevod. príkazom

Služby

00178454

SOZA

Rastislavova 3

82108 Bratislava

poplatok SOZA za verejné použitie hudobných diel

19.2.2014

72,00

Prevod. príkazom

Služby

36295981

PDP. s. r. o

972 21 Nitrianske Sučany č. 387

Oprava -výmena poškodených

okien na budove č. 351

17.2.2014

368,70

Prevod. príkazom

Služby

34006656

R V C

Kupecká 16

94901 Nitra

Účtov. súvzťažnosti v samospráve platné od 1.1.2014-publikácia

19.2.2014

23,00

Prevod. príkazom

Materiál

30466491

SoftServis

Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica

úpravy a inštalácia šablón program WinAPOP -Voľba prezidenta 2014

13.2.2014

69,00

Prevod. príkazom

Služby

35763469

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava

Telefón -pevná linka 1/2014

11.2.2014

73,84

Prevod. príkazom

Služby

30466491

SoftServis

Ladoslava Osvalda 9 96681 Žarnovica

WinIBEU- ročná uzávierka

2013,vzdialený sercis na rok 2014

11.2.2014

234,60

Prevod. príkazom

Služby

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

stravovanie- dieťa v

HN +zamestnanca  obce 1/2014

11.2.2014

65,70

Prevod. príkazom

Služby

31602436

Ajfa + Avis. s.r.o. Klemensova 34

01001 Žilina

Publikácia -mzdová a personálna agenda na rok 2014

13.1.2014

49,50

Prevod. príkazom

Materiál

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

 97217 Kanianka

skener EPSON + toner

7.2.2014

129,60

Prevod. príkazom

Materiál

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn 2/2014-Ocú

7.2.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

plyn 2/2014-KD

7.2.2014

369,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel, a.s  Vápenická

97101 Prievidza

Vyúčtovanie spotreby plynu

9-12/2013-Ocú

4.2.2014

148,76

Prevod. príkazom

Služby

00602311

Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

konzultácie, servisné práce

4.2.2014

83,70

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s.r.o.

Nová 16/4

 97217 Kanianka

servisné práce VT

3.2.2014

146,35

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

školenie PAM -uzávierka r.2013

a i

7.1.2014

54,00

Prevod. príkazom

Služby

36324043

SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1

97136 Prievidza

nájomné za garáž SAD -rok 2014

29.1.2014

99,23

Prevod. príkazom

Služby

36785512

Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava

licencia PAM 1-3/2014

29.1.2014

43,38

Prevod. príkazom

Služby

31610374

VEPOS, spol. s.r.o.

Nám. SNP 25

7271 Nováky

vyhotovenie kalendárov

separ. zberu r.2014

29.1.2014

72,96

Prevod. príkazom

Služby

36301663

VITA Slovakia, s. r. o

Nová 16/4

97217 Kanianka

náplne do tlačiarní PC

28.1.2014

52,80

Prevod. príkazom

Materiál

34634533

Daffer, s.r.o.

Včelárska 1

 97101 Prievidza

Kancelárske potreby + papier

29.1.2014

24,18

Prevod. príkazom

Materiál

40483924

Roland Ševčík

SNP 9 1673/9

90851 Holíč

čistiace a hygienické potreby

23.1.2014

24,98

Prevod. príkazom

Materiál

35697270

Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava

mobilný služobný telefón k

12.1.2014

22.1.2014

43,02

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn Ocú 1/2014

13.1.2014

197,00

Prevod. príkazom

Služby

35815256

Slov. plynár. priemysel,

a. s  Vápenická

 97101 Prievidza

plyn KD 1/2014

13.1.2014

380,00

Prevod. príkazom

Služby

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line