Veľkosť písma

P. č.

Variabilný symbol

D Dodávateľ 

Predmet

Dátum úhrady

Suma

v €

Spôsob úhrady

Pozn.

505.

INV.

2015151

31419470

CZ Nitra, s. r. o.

Zlatomoravecká  5

949 01 Nitra

Kamerový systém v obci Nitrianske Sučany“-zariadenie  a montáž

9.10.2015

35 516,40

prevod

materiál

služby

167.

150100053

46041915

Manos consulting

Južná 36

949 01 Nitra

Služby externého manažmentu „Kamerový systém v obci Nitrianske Sučany“

14.10.2015

390,91

prevod

služby

166.

7778215319

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 9/2015

9.10.2015

39,58

prevod

služby

165.

150100051

46041915

Manos consulting

Južná 36

949 01 Nitra

Služby externého manažmentu „Kamerový systém v obci Nitrianske Sučany“

8.10.2015

1080,00

prevod

služby

164.

15022

   42062098

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín

Audit za rok 2014

(Záverečný účet  2014)

8.10.2015

100,00

prevod

služby

163.

150346

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servisné práce VT  za 9/2015,tonery

6.10.2015

132,13

prevod

služby

materiál

162.

2151127661

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Poplatok za verejné použitie hudobných diel na obecnej akcii (Hody)

6.10.2015

122,40

prevod

služby

161.

15021

42062098

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín

Audit KÚZ

za rok 2014

(konsolidov.

Účtovná závierka)

6.10.2015

300,00

prevod

služby

160.

31

  42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné –dieťa v hmotnej núdzi 9/2015

6.10.2015

19,00

prevod

služby

159.

28

  42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 9/2015

6.10.2015

23,85

prevod

služby

158.

7193510196

35815256

Slov. plynáren. Priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú  10/2015

6.10.2015

110,00

prevod

služby

157.

7193509996

35815256

Slov. plynáren. Priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD 10/2015

6.10.2015

170,00

prevod

služby

156.

7298312711

35815256

Slov. plynáren. Priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD 9/2015

29.9.2015

55,00

prevod

služby

155.

35302265

36785512

Softip, a. s.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Sprístupnenie progr. PAM po zmene operačného systému

28.9.2015

120,00

prevod

služby

504.

INV.

2092015

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová

Ríbezľová 564/21

972 46 Čereňany

Právne služby

-KZ Marek Bruška a manž.

28.9.2015

248,39

prevod

služby

154.

5555420923

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby,

papier

28.9.2015

25,76

prevod

materiál

153.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – k 12.9.2015

21.9.2015

51,30

prevod

služby

152.

2812015

36746045

3Wslovakia

Pod Hájom 1087/50

018 41 Dubnica nad Váhom

Ročný licenčný poplatok  za portál: www.virtuálnycintorin.sk

21.9.2015

128,41

prevod

služby

151.

20150483

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz

kuka nádob, kontajnera, skla 8/2015

17.9.2015

1528,94

prevod

služby

150.

20150104

47094851

Gabriela Kohajdová MONEX

Banícka 14/7

971 01 Prievidza

CD-príhovory, prejavy a blahoželania

17.9.2015

19,19

hotovosť

materiál

149.

15231

36312461

Geoslužba  Prievidza, s. r. o.

M. Mišíka 19A

971 01 Prievidza

Polohopis a výškopis centra obce

16.9.2015

250,00

prevod

služby

148.

150100027

46041915

Manos consulting

Južná 36

949 01 Nitra

Služby externého manažmentu „Kamerový systém v obci Nitrianske Sučany“

9.9.2015

1320,00

prevod

služby

147.

7777270018

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 8/2015

10.9.2015

55,22

prevod

služby

146.

115088471

36421928

WebSupport

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

Správa domény: nitrianskesucany.sk

(ročný poplatok)

9.9.2015

14,76

prevod

služby

145.

150312

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

EPSON skener -aktivačná činnosť 

§ 52a)  9/2015

(z transferu)

4.9.2015

69,60

prevod

materiál

144.

150310

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servisné práce VT 8/2015, zmena operačného systému

4.9.2015

166,93

prevod

služby

143.

2015305

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

 972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 9/2015 §54

 (z transferu)

4.9.2015

60,40

prevod

služby

142.

31592503

31592503

Poradca podnikateľa, s. r. o.

Národná 18

010 01 Žilina

Ročný prístup na portál –verejná správa SR

3.9.2015

84,00

prevod

služby

141.

7298312911

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú 9/2015

3.9.2015

110,00

prevod

služby

140.

3150306

41053214

Ďurina Marián – Derko

Hasičská 3

971 01 Prievidza

Kontrola komínových telies -Ocú, KD

3.9.2015

63,60

prevod

služby

139.

5549040826

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby

2.9.2015

21,52

prevod

materiál

138.

1503114100

31592503

Poradca podnikateľa, s. r. o.

Národná 18

010 01 Žilina

Finančný spravodajca r.2016

31.7.2015

26,40

prevod

materiál

137.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – k 12.8.2015

2.9.2015

53,98

prevod

služby

136.

20150422

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz

kuka nádob, kontajnerov, skla 7/2015

2.9.2015

2727,44

prevod

služby

135.

8776319663

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 7/2015

7.8.2015

43,42

prevod

služby

134.

2015260

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

 972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 8/2015 §52a)

 (z transferu)

6.8.2015

10,14

prevod

materiál

133.

150287

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servisné práce VT  7/2015

6.8.2015

63,73

prevod

služby

132.

150288

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Multifunkčné zariadenie -aktivačná činnosť 8/2015

 (z transferu)

6.8.2015

69,96

prevod

materiál

131.

115075989

36421928

WebSupport

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

Hosting: nitrianskesucany.sk

(doplatok)

5.8.2015

5,96

prevod

služby

130.

7253389386

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú 8/2015

3.8.2015

110,00

prevod

služby

129.

7253389186

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD

 8/2015

3.8.2015

27,00

prevod

služby

128.

1051615

EBRA, spol. s. r. o.

Včelárska 1A

971 01 Prievidza

Skriňa uzamykateľná

31.7.2015

134,60

prevod

materiál

127.

25304208

36785512

Softip, a. s.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Poplatok za licenciu PAM

III.Q 2015

31.7.2015

43,38

prevod

služby

126.

2151122280

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Popl. za ver. použitie. hudob. diel

na obecnej akcii

31.7.2015

8,40

prevod

služby

125.

2015240

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

 972 71 Nováky

Príklepová vŕtačka – aktivačná činnosť 7/2015 §52

 (z transferu)

27.7.2015

149,00

prevod

materiál

124.

2015239

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

 972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 7/2015 §52a)

 (z transferu)

27.7.2015

10,14

prevod

materiál

123.

2015070018

22706461

SMALT  K.A.M. Smaltovňa

Pod Kalváriou 2

90901 Skalica

Smaltované tabuľky-súpisné čísla 81 ks

24.7.2015

429,84

prevod

materiál

122.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – k 12.7.2015

20.7.2015

53,29

prevod

služby

121.

25

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie –zamestnanec  7/2015

15.7.2015

7,95

prevod

služby

120.

20150354

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz

kuka nádob, kontajnera, skla 6/2015

15.7.2015

1529,57

prevod

služby

119.

150262

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

TP Link TL-SG1016D 16xGigabit Switch (internet)

10.7.2015

85,20

prevod

materiál

118.

2015114

34961682

Ján Sleziak LIPOPRINT,

Poľná 53,

971 01 Prievidza

Tlač -  Obecné noviny  č.3/2015

10.7.2015

250,80

prevod

služby

117.

2015091

47402300

BP-COM, s. r. o.

972 24 Diviacka Nová

Ves 569

Služby- BOZP + ochrana pred požiarmi

4-6/2015

9.7.2015

45,00

prevod

služby

116.

7253363065

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD

 7/2015

9.7.2015

27,00

prevod

služby

115.

7253363266

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú

 7/2015

9.7.2015

110,00

prevod

služby

114.

150253

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servis. práce VT 6/2015

9.7.2015

63,73

prevod

služby

113.

2151119869

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Poplatok za verejné použitie hudobných diel  na obecnom podujatí

6.7.2015

80,40

prevod

služby

112.

22

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie –dieťa v hmotnej núdzi  6/2015

29.6.2015

21,00

prevod

služby

111.

21

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnan. ocú 6/2015

29.6.2015

34,45

prevod

služby

110.

2015191

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

Elektrické kladivo D25323-aktivačná činnosť § 52 6/2015

(z transferu)

23.6.2015

265,00

prevod

materiál

109.

2015192

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 6/2015 §52a)

 (z transferu)

23.6.2015

76,14

prevod

materiál

108.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – k 12.6.2015

22.6.2015

50,93

prevod

materiál

107.

5536220617

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby

22.6.2015

39,66

prevod

služby

106.

5535450612

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Prijatie najúspešnejších žiakov ZŠ starostom obce(knihy)

17.6.2015

73,65

prevod

materiál

105.

7150100649

31575951

Prima banka Slovensko, a. s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

Poplatok banke za údaje k auditu 2014

17.6.2015

60,00

prevod

služby

104.

20150270

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz

kuka nádob, kontajnera, skla 5/2015

17.6.2015

1 536,38

prevod

služby

103.

15008

42062098

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín

Audit ÍUZ

za rok 2014

17.6.2015

700,00

prevod

služby

102.

3122150321

34115901

Márius Pedersen, a. s.,

Opatovská 1735,

 911 01 Trenčín

Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu 5/2015

11.6.2015

312,53

prevod

služby

101.

5774415892

36421928

WebSupport

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

Hosting: nitrianskesucany.sk

(poplatok)

11.6.2015

80,84

prevod

služby

100.

6001550958

31320155

VÚB banka, a. s.,

Mlynské nivy 1, 829  90 Bratislava

Poplatok banke za údaje k auditu 2014

4.6.2015

59,76

prevod

služby

99.

20150541

17682258

Ferex, s. r. o.

Vodná 23,

949 01 Nitra

Kuka nádoby (110 l kontajnery) 25 ks

8.6.2015

633,00

prevod

materiál

98.

35182

30466491

SoftServis, Ladislava Osvalda 9,

 96681 Žarnovica

Inštalácia a úpravy progr. Win KONS

8.6.2015

84,90

prevod

služby

97.

150216

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Tonery  do SAMSUNG SCX

8.6.2015

69,60

prevod

materiál

96.

30

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie –dieťa v hmotnej núdzi  5/2015

2.6.2015

15,00

prevod

služby

95.

17

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 5/2015

2.6.2015

42,40

prevod

služby

94.

7293270702

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD

 6/2015

1.6.2015

29,00

prevod

služby

93.

7293270908

35815256

Slov. plynáren. priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú

 6/2015

1.6.2015

110,00

prevod

služby

92.

150207

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servisné práce VT 5/2015, karta do PC

1.6.2015

78,13

prevod

služby

materiál

91.

251114942

36056006

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 00 Banská Bystrica

Vodné – č.351

1.6.2015

23,87

prevod

služby

90.

201584

37487019

Špalek Rastislav

020 52 Mestečko

Knihy do miestnej knižnice

1.6.2015

36,50

prevod

materiál

89.

2015164

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 5/2015 §52 (z transferu)

27.5.2015

156,85

prevod

materiál

88.

2015163

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 5/2015 §52a)

 (z transferu)

27.5.2015

55,74

prevod

materiál

87.

251111826

36056006

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 00 Banská Bystrica

Vodné - Ocú

27.5.2015

11,23

prevod

služby

86.

251111828

36056006

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 00 Banská Bystrica

Vodné - TJ šatne, ihrisko

27.5.2015

21,06

prevod

služby

85.

25111827

36056006

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 00 Banská Bystrica

Vodné  KD

27.5.2015

67,39

prevod

služby

84.

004702015

332581190

OLYMP - Jozef Šmrhola

Maďarovská 103/71

93587 Santovka

Vlajky:

 EÚ, obce, SR

27.5.2015

95,00

prevod

materiál

83.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

 82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – hovory

k 14.5.2015

20.5.2015

52,33

prevod

služby

82.

20150208

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz kukanádob,  skla

4/2015

20.5.2015

1 482,59

prevod

služby

81.

251101828

36644030

Stred. vodár. prevádzk. spol.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

Vodné – dom smútku, cintorín

11.11.2014-4.5.2015

20.5.2015

21,06

prevod

služby

80.

5570019187

00162957

IVES

Čs. armády 20

041 18 Košice

Ročný licenčný popl. za údr.progr.

WinIBEU,WinKONS,WinMATRI

30.4.2015

168,74

prevod

služby

79.

150203

37116894

Ing. Cyril Šmida

Partizánska 30

085 01 Bardejov

Výroba a dodanie dámskych a pánskych čižiem pre FS Boršina

14.5.2015

1 050,00

prevod

služby

materiál

78.

3052015

14223929

JUDr. Magdaléna Gogorová

Ríbezľová 564/21

972 46 Čereňany

Právne služby

4/2015

14.5.2015

211,78

prevod

služby

77.

2015217

00166251

Výskumný ústav kartografie a geodézie

Chlumeckého 4

826 62 Bratislava II

Program WISKAN -grafické zobrazenia mapy

14.5.2015

89,62

prevod

služby

76.

7288267530

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD

 5/2015

7.5.2015

68,00

prevod

služby

75.

7288267736

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – ocú  5/2015

7.5.2015

110,00

prevod

služby

74.

8773463464

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 4/2015

7.5.2015

63,71

prevod

služby

73.

15280

31698948

Viktor-Hámor, s. r. o.

Šugovská dolina 10

044 25 Medzev

Lanká do krovinorezov

- aktivač. činnosť

7.5.2015

195,60

prevod

materiál

72.

14

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 4/2015

7.5.2015

47,70

prevod

služby

71.

13

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné - dieťa v hmotnej núdzi 4/2015

7.5.2015

17,00

prevod

služby

70.

150166

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servisné práce VT 4/2015, tonery do tlač. PC 1010

7.5.2015

121,33

prevod

služby

materiál

69.

150159

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Monitor (2 ks) 27“

(z transferu  na evid. obyv.)

30.4.2015

376,80

prevod

materiál

68.

25302267

36785512

Softip, a. s.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Poplatok za licenciu PAM

II.Q 2015

30.4.2015

43,38

prevod

služby

67.

2015004

37010379

Roman Filkorn

972 16 Poluvsie 96

Polep erbu,

infotabule, vizitky

23.4.2015

84,80

prevod

služby

66.

11560610

36421928

WebSupport

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

Ročný popl. za správu domény

„nitrianskesucany.sk“

23.4.2015

35,71

prevod

služby

65.

2151112622

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Licen. popl. za verejné použitie hudobných diel (rozhlas, rádio) rok 2015

23.4.2015

44,40

prevod

služby

64.

5523170417

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby

20.4.2015

9,60

prevod

materiál

63.

2015113

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

El. ponor. čerpadlo – aktivačná činnosť 4/2015 §52

 (z transferu)

20.4.2015

199,00

prevod

materiál

62.

2015114

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 4/2015 §52a)

 (z transferu)

20.4.2015

51,84

prevod

materiál

61.

2015115

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 4/2015 §54

 (z transferu)

20.4.2015

52,75

prevod

materiál

60.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

 82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – hovory

k 12.4.2015

20.4.2015

53,39

prevod

služby

503.

INV.

2115340201

36170151

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Rampová 5

040 01 Košice

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci

 

235 918,64

prevod

služby

   materiál

59.

20150146

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz kukanádob, kontajnerov a skla

3/2015

20.4.2015

2 216,06

prevod

služby

58.

7258292814

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

  971 01 Prievidza

Plyn – ocú  4/2015

20.4.2015

110,00

prevod

služby

57.

7258292605

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

  971 01 Prievidza

Plyn – KD 4/2015

20.4.2015

177,00

prevod

služby

56.

2015049

34961682

Ján Sleziak LIPOPRINT,

Poľná 53,

971 01 Prievidza

Tlač -  Obecné noviny  č.2/2015

20.4.2015

172,22

prevod

služby

materiál

55.

5772414651

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 3/2015

20.4.2015

68,82

prevod

služby

54.

2015015

47402300

BP-COM, s. r. o.

972 24 Diviacka Nová

Ves 569

Služby BOZP

1-3/2015

20.4.2015

40,00

prevod

služby

53.

150120

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servis. práce VT 3/2015

20.4.2015

63,73

prevod

služby

52.

13

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné - dieťa v hmotnej núdzi 3/2015

2.4.2015

16,00

prevod

služby

51.

9

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 3/2015

2.4.2015

42,40

prevod

služby

50.

2015088

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

OOPP – aktivačná činnosť 3/2015 §52a)

 (z transferu)

31.3.2015

70,14

prevod

materiál

49.

2015084

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

  972 71 Nováky

Vozík - aktivačná činnosť  § 52 3/2015

(z transferu)

26.3.2015

167,00

prevod

materiál

48.

020815

46619755

VOSKO, s. r.o.

Oremlaz 435/40

976 62 Brusno

Seminár – ochrana osobných údajov

23.3.2015

32,00

prevod

služby

47.

1505233

17310598

SLOVGRAM

Jakubovo námestie 14

813 48 Bratislava

 

30.3.2015

33,50

prevod

služby

46.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

 82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – hovory

k 12.3.2015

26.3.2015

51,52

prevod

služby

45.

20150099

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám. SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz

kuka nádob, skla 2/2015

19.3.2015

1 275,32

prevod

služby

44.

2151107710

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Poplatok za verejné použitie hudobných diel (Obecná zakáľačka)

16.3.2015

18,00

prevod

služby

43.

150021

00616729

COMTEL, s. r. o.

972 02 Opatovce nad Nitrou 367

Oprava telefónnej ústredne, dodanie batérií

16.3.2015

44,02

prevod

služby

materiál

42.

0771459708

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 2/2015

12.3.2015

58,24

prevod

služby

41.

0000000007

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 2/2015

6.3.2015

34,45

prevod

služby

40.

0000000006

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné - dieťa v hmotnej núdzi 2/2015

6.3.2015

7,00

prevod

služby

39.

35121

30466491

SoftServis, Ladislava Osvalda 9,

 96681 Žarnovica

Úpravy programov-WinMatr, WinApop

5.3.2015

85,20

prevod

služby

38.

7278262513

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

  971 01 Prievidza

Plyn – ocú 3/2015

5.3.2015

110,00

prevod

služby

37.

7278262305

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická

 971 01 Prievidza

Plyn – KD 3/2015

5.3.2015

322,00

prevod

služby

36.

2015026

33611874

TREND

Ing. Eduard Belák,

972 21 Nitrianske Sučany 344

Kancelársky stôl – z transferu na evidenciu obyvat.

5.3.2015

74,40

prevod

materiál

35.

310347

00584614

ZMOS,

Bezručova 9,

811 09 Bratislava

Poplatok za školenie

- 2 účastníci

20.2.2015

24,00

prevod

služby

34.

150080

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servis. práce VT 2/2015,výmena operač. systému

3.3.2015

229,33

prevod

služby

33.

1500172

45937028

JOFA

Agátová 958/49C

958 04 Veľké Bielice - Partizánske

Čistiace a hygienické potreby

3.3.2015

30,08

prevod

materiál

32.

20150005

44253516

JK BOZ

Novackého 4/A

971 01 Prievidza

OOPP - aktivačná činnosť §52 2/2015

26.2.2015

130,64

prevod

materiál

31.

5509860225

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby –

z transferu na evidenciu obyvat.

26.2.2015

135,48

prevod

materiál

30.

2151104539

00178454

SOZA

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Poplatok za verejné použitie hudobných diel (Obecný ples)

16.3.2015

136,80

prevod

služby

29.

20150041

31610374

VEPOS, spol. s. r. o. ,

Nám.SNP 25,

972 71 Nováky

Vývoz kukanádob, skla 1/2015

24.2.2015

1264,49

prevod

služby

28.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – hovory

k 12.2.2015

24.2.2015

54,86

prevod

služby

27.

5507960220

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Tlačivá, kancelárske potreby

24.2.2015

62,73

prevod

materiál

26.

5507200213

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Papier, kancelárske

potreby

24.2.2015

70,99

prevod

materiál

25.

2015022

34961682

Ján Sleziak LIPOPRINT,

Poľná 53,

971 01 Prievidza

Tlač -  Obecné noviny  č.1/2015,kalendár separovaného zberu na rok 2015

24.2.2015

206,91

prevod

služby

materiál

24.

35075

30466491

SoftServis, Ladislava Osvalda 9,

 96681 Žarnovica

Uzávierka programov –

Win IBEU r.2014,vzdialený servis – rok 2015, úpravy

Win MATR

16.2.2015

296,70

prevod

služby

23.

0000000004

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravovanie zamestnanca 1/2015

12.2.2015

34,45

prevod

služby

22.

0000000005

42020131

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 972 21 Nitrianske Sučany

Stravné - dieťa v hmotnej núdzi 1/2015

12.2.2015

34,00

prevod

služby

21.

20150038

36498980

LIM PO, s.r.o.

Jesenná 1,

080 05 Prešov

Známky pre psov - priemer 38 mm

10.2.2015

82,25

prevod

materiál

20.

9770485736

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Telefón - pevná linka 1/2015

10.2.2015

70,87

prevod

služby

19.

142015

46697276

UNI-JAS Slávik Jozef

Višňové 743,

013 23 Višňové

Inventár do KD

-poháre

10.2.2015

47,88

prevod

materiál

18.

7263249371

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn – KD 2/2015

10.2.2015

342,00

prevod

služby

17.

7263249580

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická 

 971 01 Prievidza

Plyn –ocú 2/2015

10.2.2015

110,00

prevod

služby

16.

3150040

41053214

Ďurina Marián – Derko,

Hasičská 3,

971 01 Prievidza

Revízia komínových telies a dymovodov - KD

6.2.2015

72,00

prevod

služby

15.

5506020204

34634533

Daffer, s. r. o.

Včelárska 1

971 01 Prievidza

Kancelárske potreby -Referendum 2015

6.2.2015

10,00

prevod

materiál

14.

150042

36301663

VITA Slovakia, s. r.o.,

Nová 16/4

972 17 Kanianka

Servis. práce VT 1/2015,

klávesnica, kábel, toner

6.2.2015

105,73

prevod

služby

materiál

13.

20150095

31602436

Ajfa + Avis, s. r. o.,

Klemensova 34,

010 01 Žilina

Publikácia s príkladmi:

„Čo má vedieť mzdová  účtovníčka“

- rok 2015

5.1.2015

49,50

prevod

služby

12.

25300417

36785512

Softip, a. s.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Poplatok za licenciu PAM

I.Q 2015

30.1.2015

43,38

prevod

služby

11.

2015102

44955839

Mgr. art. Martin Navrátil, 972 21 Nitrianske Sučany 448

Výroba a montáž prístrešku,  oprava zábradlia - ZŠ s MŠ

30.1.2015

200,00

prevod

materiál

10.

2015101

44955839

Mgr. at. Martin Navrátil,

972 21 Nitrinske Sučany  448

Výroba a montáž autobusovej zastávky - Majer

30.1.2015

989,00

prevod

materiál

501.

INV.

6611500324

35763469

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

Vyjadrenie k existencii telekom. sietí  -

IBV Chrastečky

19.1.2015

16,99

hotovosť

služby

9.

2015013

44872011

M+M NOVA, spol. s. r. o. ,M. R. Štefánika 318/30,

972 71 Nováky

Pracovné náradie - aktivačná činnosť  § 52 1/2015

26.1.2015

216,00

prevod

materiál

8.

783150001

36324043

SAD Prievidza, a. s.

Ciglianska cesta 1,

97101 Prievidza

Nájomné za garáž SAD na rok 2015

26.1.2015

99,23

prevod

služby

7.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Flipové puzdro NUVO pre SONY XP Z1

26.1.2015

14,99

prevod

materiál

6.

7283209246

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická

 971 01 Prievidza

Plyn –KD 1/2015

23.1.2015

353,00

prevod

služby

5.

7283209456

35815256

Slov. plynárenský priemysel, a. s.,

Vápenická

 971 01 Prievidza

Plyn –ocú 1/2015

23.1.2015

110,00

prevod

služby

4.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

82108 Bratislava

Služobný mobilný telefón – hovory k 12.1.2015

21.1.2015

59,97

prevod

služby

3.

0027726637

35697270

Orange Slovensko

Metodova 8,

821 08 Bratislava

Služobný mobilný telefón - doplatok za aparát

21.1.2015

14,00

prevod

materiál

2.

20001715

31924794

ZMO Hornej Nitry,

V. Clementisa 52,

971 01 Prievidza

Členské

na rok 2015

23.1.2015

242,98

prevod

služby

1.

35004

30466491

SoftServis, Ladislava Osvalda 9,

96681 Žarnovica

Inštalácia a úprava progr.WinAPOP-Referendum 2015

9.1.2015

64,80

prevod

služby

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line