Veľkosť písma

P.č.

Dátum zverejnenia

Výsledok

Celý dokument

15/2013

17.10.2013

Časť parcely obce KN-E č. 444/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 bola odpredaná občanovi obce Ing. Ottovi Prostrednému.

 

14/2013

17.10.2013

Na základe prieskumu trhu bola vybraná najvýhodnejšia firma – VEPOS Nováky, ktorá opílila stromy na ulici smerom k hornej predajni COOP Jednota.

 

 13/2013

17.9.2013

 Uzatvorenie dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi so susednou obcou Diviacka Nová Ves.

 pdf strana1

 pdf strana2

 pdf strana3

12/2013

8.8.2013

Uzatvorenie zmluvy o nepodnikateľskom nájme časti pozemku podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. s Branislav Mikula a Simona Mikulová, Nitrianske Sučany č. 474

pdf_strana1

pdf_strana2

pdf_strana3

11/2013

1.8. 2013

PDP, s.r.o.  972 21 Nitrianske Sučany č. 387 na predaj sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 pdf

10/2013

23.7.2013

Geomark s.r.o. . Švéniho 6, 971 01 Prievidza

 

9/2013

15.7.2013

TECH PROJEKT s.r.o., ul. Mišíka 42, 071 01 Prievidza

 

8/2013

1.7.2013

Vyhotovenie Dodatku č. 1 s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Nitrianske Sučany

 

7/2013

19.6.2013

Roman Mihálik, 972 21Nitrianske Sučany č. 477, kupujúci má vo svojom vlastníctve susednú nehnuteľnosť, ktorú pravidelne odtrávňoval a inak sa o ňu staral.  

 

 

6/2013

19.6.2013

PDP, s.r.o.  972 21 Nitrianske Sučany č. 387 na základe obchodnej verejnej súťaže

 

5/2013

14.5.2013

Stredoslovenská eneretika – Distribúcia A.S., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

 

4/2013

10.4.2013

Pardon – TO, s.r.o. Bernoláková 1546, 955 01 Topoľčany

 

3/2013

25.3.2013

Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10, 82513 Bratislava

 

2/2013

25.3.2013

Penju Dimov Ivanov a manželka Elena Ivanovová, 972 21 Nitrianske Sučany č. 232

 

1/2013

25.3.2013

Roman Mihálik, 972 21Nitrianske Sučany č. 477

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line