Veľkosť písma

P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

8/2014

11.8. 2014

Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa. Parcela C KN č. 1190/14, orná pôda s výmerou 17 m2 a parcela C KN č.1190/15, zastav. plocha a nádvorie s výmerou 36 m2 pre pána Martina Radošányho, bytom Sučany č. 332.

 

 7/2014

24.7.2014

Obec  Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce “ Úprava parkovacej plochy  pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany“.

Výzva - parkovisko  kliknutim otvorit 

 

Rozpočet - pakkovacia plocha  kliknutim otvorit

 

Krycí list rozpočtu

kliknutim otvorit

 

 6/2014

 23.6.2014

 Obec Nitrianske Sučany zverejňuje zámer obce prevodu vlastníctva nehnutelného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela C KN č.150/3 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 54m2

 Burešová pdf

 5/2014

 23.6.2014

 Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce prevodu vlastnictva nehnutelného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela C KN č.150/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50m2

 Sány pdf

 4/2014

 23.6.2014

 Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce prevodu vlastníctva nehnutelného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela 

C KN č.65, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  11m2

  Jednota pdf

3/2014

22.1. 2014

Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce „Výmena okien, dverí pre Základnú školu s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany.

 pdf

výmer okna

2/2014

22.1. 2014

Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“ uskutočnenia prác na zriadení novej triedy pre MŠ a výstavbu priľahlých sociálnych zariadení.

výzva

zadanie

krycí list

1/2014

2.1.2014

Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce odpredať pozemok obce na individuálnu bytovú výstavbu vo výmere 8742 m2 na výstavbu 13 rodinných domov v lokalite Chrastečky.

 pdf

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line