Veľkosť písma

P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

 1/2015 19.1.2015 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Nitrianske Sučany

Zmluva o dielo

 2/2015  19.1.2015 Dodatok č.3 k zmluve o pokytnutí nenávratného finančného príspevku MH SR

 

Dodatok

 

3/2015 21.1.2015 Dodatok č.1 ku zmluve BOZP
Dodatok
 4/2015 21.1.2015 Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ

Zmluva

5/2015 30.1.2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

Zmluva

Priloha 1

6/2015 30.1.2015 Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva s VÚB a.s.

Zmluva

7/2015 30.1.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ SLOVAN

Zmluva

8/2015 30.1.2015 Dohoda 1/52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Zmluva
9/2015 30.1.2015 Dohoda 15/12/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Zmluva
10/2015 24.2.2015 SOZA - Hromadná licenčná zmluva č. VP 15 16075 001 Zmluva
11/2015 26.2.2015 Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb Zmluva
12/2015 27.2.2015 Dohoda č 10 /§ 52a/2015

Dohoda

 

13/2015 6.3.2015 Dodatok č.13 k zmluve č.5 o zneškodňovaní odpadu Zmluva
14/2015 9.3.2015 Poistná zmluva úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie. Zmluva
15/2015 17.3.2015 Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/16075/002 - SOZA

Zmluva

16/2015 8.4.2015 Dohoda č. 15 12 054 19 § 54 - podpora zamestnávania UoZ

Zmluva

17/2015 8.4.2015 Dohoda č. 23 §52a) 2015 - dobrovoľnícka činnosť.pdf

Zmluva

Zmluva

18/2015 8.4.2015 Poistná zmluva úrazového poistenie UoZ § 52a.pdf

Zmluva

19/2015 22.4.2015 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

Dodatok

20/2015 12.6.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva

 

21/2015 23.6.2015 Zmluva o dielo - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zmluva

22/2015 24.6.2015 Zmluva o výpožičke

Zmluva

23/2015 25.6.2015 Zmluva o kontokorentnom úvere  - dodatok  č. 5.pdf

Zmluva

24/2015 1.7..2015 Dohoda č. 15/12/054/47o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov § 54 ods. 1 písm.4

Zmluva

25/2015 1.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZ

Zmluva

26/2015 2.7..2015 SOZA Hromadna licenčná zmluva

Zmluva

27/2015 4.8..2015 Mandátna zmluva

 Zmluva

28/2015 4.8..2015 Zmluva o dielo

Zmluva

29/2015 4.8..2015 Poistná zmluva úrazového poistenia uchádzača o zamestnanie

 Zmluva

30/2015 10.8..2015

Kúpna zmluva  Ing. ĽubomírŠALAGA 

 

 Zmluva

 Zmluva

 Zmluva

31/2015 19.8..2015 SOZA Licenčná zmluva

 Zmluva

32/2015 30.8..2015 Stredoslovenská vodarenská spolocnosť Banska Bystrica 

Zmluva 

33/2015 9.9..2015 Kúpna zmluva Marek Bruška a manželka 

 Zmluva

34/2015 11.9.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02648 -
kamerový systém

Zmluva

35/2015 22.9..2015 Mandátna zmluva IBV Chrastečky

Zmluva

36/2015  5.10.2015 SOZA - Hodové dni 2015

Zmluva

37/2015 28.10.2015 Dohoda č.15-12-054-50

Zmluva 

38/2015 9.11.2015 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva

39/2015 9.11.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva

40/2015 26.11.2015

Kúpna zmluva Ing. Rastislav Gajdošík a manželka

Zmluva

41/2015 26.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

Zmluva

42/2015 30.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

Zmluva

43/2015 30.11.2015

 Zmluva §54 Šanca na zamestnanie 

Zmluva

44/2015  3.12.2015

Nájomná zmluva za hrobove miesto

Zmluva
45/2015 18.12.2015

Dohoda č. 15/12/010/26

Zmluva 
46/2015 18.12.2015

Dohoda č. 15/12/012/26

Zmluva 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line