Veľkosť písma

   P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

1  9.2.2016 Dohoda č.16 / 12 / 054 / 5 Zmluva
2 16.2.2016 SOZA  Obecny ples 2016 Zmluva
3 16.2.2016 SOZA Fašiangová veselica 2016 Zmluva
4 18.2.2016 Envipak Zmluva
5 18.2.2016 SSE Distribúcia, a.s. - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva
6 26.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1 /2016 -TJ Slovan Nitrianske Sučany

Zmluva

7 26.2.2016

 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2016 – DHZ Nitrianske Sučany

Zmluva 
8 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – KD (62082701)

Zmluva 
9 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – KD (62082691)

Zmluva 
10 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – KD (62082711)

Zmluva  
11 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – OcÚ (62082681)

Zmluva  
12 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu –Dom smútku (62082631)

Zmluva  
13 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu –Šatne TJ (62082671)

Zmluva  
14 29.2.2016

 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu -Verejné osvetlenie - Majer (62082661)

Zmluva  
15 29.2.2016

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu -Verejné osvetlenie –Obec (62082601) 

Zmluva 

16 1.3.2016

Dodatok č.14 k zmluve č. 5/2002

Zmluva 
17 18.3.2016

Dodatok č.1 k dohode č.15-12-054-50

Zmluva 
18 18.3.2016

Dodatok č.1 k dohode č.15-12-054-66

Zmluva
19 12.4.2016

Mandátna zmluva     

Zmluva 
20 12.4.2016

Zmluva – SLOVGRAM

Zmluva 
21 14.4.2016 

Zmluva o dočasnom užívaní KD

Zmluva 
22  14.4.2016 Zmluva o dočasnom užívaní KD Zmluva 
23  29.4.2016

Dohoda číslo 21/§ 52a/2016

Zmluva 
24   2.5.2016

Poistná zmluva

Zmluva 
25   2.5.2016 Zmluva č.76502 Zmluva 
26  18.5.2016 Poistná zmluva

Zmluva

Príloha 1

27   23.5.2016 Zmluva č.P-0031835300 o využívaní elektronických služieb(Union)

Zmluva 

28  23.5.2016  Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb (Dôvera) Zmluva 
29 23.5.2016    Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania Zmluva 
30  23.5.2016  Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete (IBV)  Zmluva 
31 30.5.2016

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY č.7/2016 IBV Chrastečky, Nitrianske Sučany -vybudovanie komunikacie

Zmluva 

Priloha 1

Priloha 2

Priloha 3

 32 31.5.2016 Kúpna zmluva Zmluva
 33 7.6.2016 ENVI-PAK Zmluva 
 34 21.6.2016 Kúpna zmluva Liška Zmluva 
 35 21.6.2016 Darovacia zmluva Zmluva 
 36 23.6.2016 Kúpna zmluva Macko, Mandžova Zmluva 

 

 37

 

9.7.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko,a.s.

Zmluva 

Príloha 1

Príloha 2

 38 18.7.2016 Kúpna zmluva Sladkay Zmluva
 39 18.7.2016 Kúpna zmluva Javorček Zmluva
 40 20.7.2016 Soza licenčná zmluva - Guláš 2016 Zmluva
 41 9.8.2016 Dohoda - Šanca na zamestnanie Zmluva
 42 9.8.2016 Zmluva číslo 1/2016 o prenájme miesta Zmluva
 43 9.8.2016 Zmluva číslo 2/2016 o prenájme miesta Zmluva
 44 11.8.2016 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Zmluva
 45 11.8.2016 Soza - dedinský turnaj o pohár starostu obce Zmluva
 46 2.9.2016 Zmluva ENVIROPOL

Zmluva

Zmluva

 47 13.9.2016 Zmluva č.16/12/054/117-CzKN Zmluva 
 48 13.9.2016 Zmluva č. 16/12/054/123 Zmluva 
 49 20.9.2016 Zmluva o poskytnutí financných prostriedkov č.16-420-02154 Zmluva 
 50 20.9.2016 Zmluva - Krátkodobe poistenie Zmluva
 51 4.10.2016 Kúpna zmluva Ing. Mihálik Róbert Zmluva 
 52 12.10.2016 Zmluva o dielo č.16/2016 Zmluva 
 53 20.10.2016 Zmluva o výpožičke podperných bodov Zmluva 
 54 20.10.2016 PZP zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkov motorového vozidla Zmluva 
 55 20.10.2016 Hromadná licenčná zmluva sučianskakulturna jeseň Zmluva 
 56 7.11.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva 
 57 15.11.2016  Zmluva DCOM Zmluva 
 58 24.11.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.16/2016 Zmluva 
 59  21.12.2016 Dohoda č.16/12/054/155 - CzKN Zmluva .
 60 21.12.2016 Zmluva Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s.

Zmluva

 

 61 21.12.2016 Zmluva SPP Distribucia Zmluva 
 62 31.12.2016 Zmluva Polvito Zmluva 
 63 31.12.2016 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu PDP Zmluva

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line