Veľkosť písma

   P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

1 20.2.2017 Zmluva o dodávke plynu, č.d. 351 Dokument
2 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208285, č.d.351 Dokument
3 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208263-dom smútku  Dokument
4 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208268-kult.dom Dokument
5 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208269-kult.dom Dokument
6 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208270-kult.dom Dokument
7 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208271-kult.dom,kino Dokument
8 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208260-verejné osvetlenie,obec Dokument
9 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208266-verejné osvetlenie,Majer Dokument
10 20.2.2017 Dohoda o platbách za elektrinu-odber.miesto 6208267-športový areál Dokument
11 21.2.2017 Zmluva o dielo-Územný plán obce Nitrianske Sučany Dokument
12 21.2.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Slovan Nitr.Sučany Dokument
13 21.2.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie-DHZ Nitr.Sučany Dokument
14 28.2.2017 Zmluva o údržbe a opravách plynárenske hozariadenia Dokument
15 28.2.2017 Zmluva o nájmeplynárenske hozariadenia Dokument
16 28.2.2017 Soza HLZ, Obecný ples Dokument
17 02.3.2017  Zmluva o zriadeni vecného bremena  Dokument
18 02.3.2017 Kúpna zmluva Dokument
19 30.3.2017 Dohoda č.17-12-50J/9 Dokument
20 30,3,2017 Úrazové poistenie Dokument
21 30,3.2017 Dohoda 17/12/52A/32 Dokument
22 20.4.2017 Kúpna zmluva č. 1  2017 Dokument
23 20.4.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena,stredoslovenská energetika distribúcia Dokument
24 26.4.2017 Dohoda 17/12/52A/54 Dokument
25 02 5.2017 Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie Dokument 
26 16.5.2017 Zmluva o dielo - Rozšírenie miestnej komunikácie Dokument
27  23.5.2017 NZ za hrobové miesto   Dokument 
28 02.6.2017 Zmluva  o poskytnuti dotacie zprostriedkov DPOSR Dokument
29 08.6.2017  Kúpna zmluva Toporka, Toporková Dokument 
30 15.6.2017 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnutelnostiam Dokument
31 28.6.2017 Soza  Súťaž vo varenie gulasu Dokument 
32 29.6.2017 Webers Dokument
33   6.7.2017 Turnaj o pohár starostu obce Dokument 
34 24.7.2017 Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve Boris Veterník Dokument
35 24.7.2017  Kúpna zmluva a mluva o predkupnom práve - Jozef Chlpek Dokument
36 25.7.2017 Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie Dokument
37  03,8,2017  Dohoa 17-12-52A-91 Dokument 
38 07.8.2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Dokument 
39 09.8.2017 Zmluva o dielo č.17023-2017 Dokument
39 09.8.2017 Prílohy,rozpocet k zmluve č.17023-2017 Dokument
40 10.08.2017 Zmluva o budúcej zmluve a o zriadení vecného bremena Dokument
41 10.08.2017 Zmluva o grantovom účte Dokument
42 10.08.2017 Mandátna zmluva Dokument
43 11.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR Dokument 
44  07.09.2017 Zmluva o dielo 170242017 Dokument 
44  07.09.2017 Kricí list a prílohy  Dokument 
45 11.09.2017 Mandátna zmluva Dokument
46 21.09.2017 Zmluva č.20170477 o poskytnutí dotácie TSK Dokument 
47 29,09,2017 Zmluva o dielo FINAL   Dokument
48 29.09.2017 Zmluva o spolupráci RKC Prievidza  Dokument
49  05.10.2017 Úrazové poistenie Dokument 
50 05.10.2017 Hromadná licenčná zmluva Hodové dni  Dokument
51  17.10.2017 Zmluva o dielo č.2017-2 Dokument 
52 18.10.2017 Kúpna zmluva Ján Šmýkal Dokument
53  20.10.2017 Kúpna zmluva Macko,Madžová Dokument 
54  30.10.2017 Dohoda č.17-12-50j-27 Dokument 
55  31.10.2017 Zmluva Vega Dokument 
56  22.11.2017 Zmluva Zelené oči Dokument 
57  01.12.2017 Dohoda 17/12/054/159 Dokument 
58  06.12.2017 Dodatok k zmluve o poskytonaní verejných služieb Telekom Dokument 
59 11.12.2017 Zmluva Otto Weiter Dokument
60  20.12.2017  Dohoda č.17/12/2010/42 Dokument 
61  20.12.2017  Zmluva SOZA  Poézia vianoc Dokument 
62  20.12.2017  Dohoda č. 17/12/012/51 Dokument 
63 1.4.2018 Kúpna zmluva Miklaš, Miklašová Dokument

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line