Veľkosť písma

   P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

1 04.01.2018 Kúpna zmluva Miklaš, Miklašová Dokument
10.01.2018 Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena Dokument
3 29.01.2018 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Dokument
4 06.02.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Dokument
5 06.02.2018 Dohoda č.18/12/50J/1 Dokument
08.02.2018  Dohoda č.18/12/52A/5 Dokument
7 14.02.2018 Zmluva o poskytnuti dotácii pre TJ Slovan N Sučany Dokument 
8 14.02.2018  Zmluva o poskytnuti dotácii pre DHZ N.Sučany Dokument
9 14.02.2018 Zmluva o dodávke združenej elektriny - Hasičská zbrojnica Dokument
10 02.03.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Dokument
11 02.03.2018 Zvýhodnená zmluva na zásobníky Dokument
12  02.03.2018 Dodatok k zmluve č.A 5127368 Dokument
13  07.03.2018 Dohoda č.18/12/52A/30 Dokument
14  13.03.2018 Zmena strategického dokumentu Dokument
15  23.03.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Has.zbroj. Dokument
16 29.03.2018 Mandátna zmluva Dokument
17 29.03.2018 Zmluva o dielo č.02/11/PD/2017 Dokument
18 29.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve Dokument
19 04.04.2018 Zmluva Bučko Tomáš Dokument
20  12.04.2018 Rámcová dohoda o dodávke tovaru  Dokument
21 17.04.2018 Dohoda o zrušení dodatku č.1 zo dňa 16.12.2014 Dokument
22  09.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO Dokument
23  16.05.2018 Zmluva GLADIATOR Dokument
24  06.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácíe zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  Dokument
25 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek   Dokument
26 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument
27 06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument
28  06.06.2018 Zmluva o dielo Otváranie studniciek Dokument
29 06.06.2018 Zmluva na dodávku  služby Otváranie studničiek Dokument
30 07.06.2018 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  Dokument
31  26.06.2018 SOZA  LZ  Súťaž vo varení gulášu 2018 Dokument
32  28.06.2018  Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie  Dokument
33  28.06.2018  NZ -  Poĺnovtáčnik Dokument
34 10.07.2018  DZ - 1 Dokument
35  10.07.2018  DZ - 2 Dokument
36 10.07.2018  DZ - 3 Dokument
37 10.07.2018   DZ - 4 Dokument
38 10.07.2018  DZ - 5 Dokument
39  10.07.2018  DZ - 6 Dokument
40 10.07.2018  DZ - 7 Dokument
41 10.07.2018  DZ - 8 Dokument
42 10.07.2018  DZ - 9 Dokument
43 10.07.2018  DZ - 10 Dokument
44 10.07.2018 Zmluva o vytvorení diela Dokument
45 10.07.2018 Zmluva o budúcej zmluve Dokument
46 13.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Dokument
47 13.07.2018 DZ - 11 Dokument
48 13.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK - Otváranie studničiek Dokument
49  16.07.2018  SOZA Dokument 
50 16.07.2018  PDP  Zmluva o dielo č.08/05/2018 Dokument
51  20.07.2018 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri zbere použiteho šatstva  Dokument
52 26.07.2018 DOHODA č.18/12/52A/128 Dokument
53  30.07.2018 Mandátna zmluva  Dokument
54 31.07.2018 DOHODA č.18/12/50J/25 Dokument
55  01.08.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Dokument
56 16.08.2018 Zmluva o dielo č.2018/EE/01/026 - oprava miestnych komunikácií  Dokument
57 21,08,2018 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2018/EE/01/026 Dokument
58  03.09.2018  Zmluva o dielo č.2018 /EE/01/041  Dokument
59 11.09.2018 Zmluva - Urnový háj Dokument
60 28.08.2018 DOHODA č. 18/12/52A/167 Dokument
61  12.10.2018 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti Dokument
62 12.10.2018 Zmluva o dielo č.21052018 Dokument
63 07.11.2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia - stretnutie dôchodcov  Dokument
64 15.11.2018 Zmluva o dielo č. 22/05/2018 Dokument
65 16.11.2018 Zmluva o dielo č. 01/10/PD 2018 Dokument
66 17.11.2018 Dohoda 18-12-010-44 Dokument
67 17.11.2018 Dohoda 18-12-012-38 Dokument
68 26.11.2018 Zmluva o vypôžičke Dokument
69 06.12.2018  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Dokument
70  06.12.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na zabezpecenie úloh Dokument
71  06.12.2018 Zmluva o spracúvani osobných údajov  Dokument
72  28.12.2018  Dohoda o ukoncení zmluvy Z201855705_Z  Dokument
73  28.12.2018 Zmluva o dielo - vystúpenie na kulturnom podujatí Dokument
74 28.12.2018 Dohoda o ukončenízmluvy Z201818581_Z Dokument
75 31.12.2018  Dodatok č.1 k zmluve č.EOZ-346-02-2016-DO  Dokument
76 31.12.2018  Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/10/PD/2018 Dokument
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o poskytnuti dotácii

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line