Veľkosť písma

   P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

1. 5.2.2019  Dodatok č. 1 k dohode č.18/12/52A/167 Dokument
2.  14.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019 Dokument
3. 14.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2019  Dokument 
4. 25.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2019 Dokument
5. 25.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2019  Dokument
6. 29.3.2019 Dohoda č. 19/12/50J/11  Dokument
7. 17.4.2019  Zmluva o dielo Dokument
8. 17.4.2019  Zmluva o spolupráci  Dokument
9. 23.4.2019  Dohoda č. 19/12/52A/47  Dokument 
10. 29.4.2019 Úrazové poistenie 52A), J. Bartošová Dokument
11. 2.5.2019 Zmluva o umeleckom výkone -P. Drapák Dokument
12. 14.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Dokument
13. 17.5.2019 Zmluva o dielo - Allan Mikušek Dokument
14. 17.5.2019 Zmluva o dielo - Vladimír Janček Dokument
15. 22.5.2019  Dohoda č.19/12/52A/64  Dokument
16. 28.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve s TJ Slovan   Dokument 
17. 30.5.2019 Zmluva o pokytnutí audítorkých služieb Dokument
18. 3.6.2019 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186/2019  Dokument
19. 5.6.2019 Zmluva o dielo 06/2019 Dokument
20. 18.6.2019 Zmluva o dielo HS Vega Dokument
21. 26.6.2019  Soza-HLZ č.VP-19-16075/002   Dokument
22. 2.7.2019  Kúpna zmluva o predaji majetku obce Ján Sušek  Dokument
23.  8.7.2019  Dohoda 19/12/051/49 o absolventskej praxi  Dokument
24. 25.7.2019  Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti   Dokument
25. 26.7.2019 Zmluva o poskytovaní technickej služby Dokument
26. 26.7.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dokument
27. 26.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Dokument
28  26.7.2019  Úrazové poistenie I.Boháč-52A)   Dokument
29.  26.7.2019  HLZ Obecný ples 2019  Dokument
30. 12.8.2019 Nájomná zmluva Dokument
31. 19.8.2019 Zmluva o vytvorení diela Dokument
32. 19.8.2019 Zmluva o poskytnutí grantu 2019-0649 Dokument
33. 20.8.2019  Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia   Dokument
34. 23.8.2019 Zmluva o zrušení predkupného práva Dokument
35. 23.8.2019 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci Dokument
36.  2.9.2019  SOZA HLZ-VP19-1607-003  Dokument
37. 26.9.2019 Dodatok č.1/2019 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti Dokument
38. 26.9.2019 Zmluva o dielo č. 2/2019  Dokument 
39. 4.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov FPU Dokument
40. 4.10.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov  Dokument
41. 14.10.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  Dokument
42. 14.10.2019 Dodatok č.001 k zmluve o dodávke plynu  Dokument
43. 30.10.2019  Zmluva o nájme SAD  Dokument
44. 7.11.2019  Zmluva-Znerné suroviny Žilina  Dokument
45. 7.11.2019 Mandátna zmluva - TENDERnet.sk Dokument
46.  26.11.2019  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,,in rem,,  Dokument
47. 29.11.2019  Zmluva o dielo na realizáciu elektromontážnych prác-Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu na parcele CKN 150-1 v obci Nitrianske Sučany  Dokument
48. 17.12.2019 Nájomná zmluva ZUŠ  Dokument
49. 19.12.2019 Kúpna zmluva o predaji majetku-Štefan Zemanovič Dokument
50. 23.12.2019  Hromadná licenčná zmluva-Jubilejné Vianoce  Dokument
51.  27.12.2019 Nájomná zmluva Obec Nitrianske Sučany-COOP   Dokument
52. 27.12.2019 Kúpna zmluva  Mihálik Obec Nitrianske Sučany Dokument
53. 27.12.2019 Zmuva o dielo Milan Zuberec Dokument

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line