Veľkosť písma

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018.

V našej obci Miestna volebná komisia zistila nasledovné výsledky.

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet okrskových volebných komisií ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania
1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1004
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 694
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 694
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
693
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet poslancov, ktorý bol zvolení 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce 685

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce

1. PhDr. Pavol Caňo 528
2. Mgr. Gabriela Kusá          88
3. Jozef Prostredný 69


Za starostu obce Nitrianske Sučany bol zvolený PhDr. Pavol Caňo, nezávislý kandidát s počtom hlasov 528.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu poslanca do Obecného zastupiteľstva

Ing. Zuzana Javorková        361
Ing. Rastislav Bartík 350
Ing. Jozef Fodor 339
Dušan Bukový 332
Ing. Eduard Belák 329
PhDr. Pavol Revay 325
Anna Králiková 323
Martin Caňo 282
Vladimír Cvopa 277
Bc. Daniel Kovalíček 268
Mgr. Marcel Kolenčík 224
Jozef Prostredný 167

Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených nasledovných 7 poslancov

1. Ing. Zuzana Javorková
2. Ing. Rastislav Bartík
3. Ing. Jozef Fodor
4. Dušan Bukový
5. Ing. Eduard Belák
6. PhDr. Pavol Revay
7. Anna Králiková

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line