Veľkosť písma

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestna volebná komisia v obci zistila tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 009
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 675
Počet odovzdaných obálok 675
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 670

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

Ing. Jozef Fodor počet získaných hlasov 349
pani Anna Králiková počet získaných hlasov 324
Ing. Eduard Belák počet získaných hlasov 319
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 319
Ing. Zuzana Javorková počet získaných hlasov 313
Ing. Rastislav Bartík počet získaných hlasov 291
pán Dušan Bukový počet získaných hlasov 266
Ing. Peter Bagin počet získaných hlasov 259
Bc. Daniel Kovalíček počet získaných hlasov 237
pán Vladimír Cvopa počet získaných hlasov 230
pani Ľubica Burešová počet získaných hlasov 198
MUDr. Zuzana Homolová počet získaných hlasov 189
pán Anton Slošiarik počet získaných hlasov 134
MBA Bohuš Majerský počet získaných hlasov 102
pán Radoslav Divéky počet získaných hlasov 50

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

Ing. Jozef Fodor
pani Anna Králiková
Ing. Eduard Belák
Ing. Mária Briatková
Ing. Zuzana Javorková
Ing. Rastislav Bartík
pán Dušan Bukový

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

PhDr. Pavol Caňo počet získaných hlasov 234
Mgr. Gabriela Kusá počet získaných hlasov 231
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 157
pán Jozef Prostredný počet získaných hlasov 48

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Pavol Caňo.


Miestna volebná komisia praje zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva pri výkone ich funkcie veľa osobných a pracovných úspechov v prospech rozvoja našej obce a spokojnosti občanov.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line