Veľkosť písma

Výsledky volieb 2018

( kliknutím otvoríte dokument)

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018.

V našej obci Miestna volebná komisia zistila nasledovné výsledky.

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet okrskových volebných komisií ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania
1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1004
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 694
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 694
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
693
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet poslancov, ktorý bol zvolení 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce 685

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce

1. PhDr. Pavol Caňo 528
2. Mgr. Gabriela Kusá          88
3. Jozef Prostredný 69


Za starostu obce Nitrianske Sučany bol zvolený PhDr. Pavol Caňo, nezávislý kandidát s počtom hlasov 528.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu poslanca do Obecného zastupiteľstva

Ing. Zuzana Javorková        361
Ing. Rastislav Bartík 350
Ing. Jozef Fodor 339
Dušan Bukový 332
Ing. Eduard Belák 329
PhDr. Pavol Revay 325
Anna Králiková 323
Martin Caňo 282
Vladimír Cvopa 277
Bc. Daniel Kovalíček 268
Mgr. Marcel Kolenčík 224
Jozef Prostredný 167

Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených nasledovných 7 poslancov

1. Ing. Zuzana Javorková
2. Ing. Rastislav Bartík
3. Ing. Jozef Fodor
4. Dušan Bukový
5. Ing. Eduard Belák
6. PhDr. Pavol Revay
7. Anna Králiková

Výsledky komunálnych volieb 2014

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestna volebná komisia v obci zistila tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 009
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 675
Počet odovzdaných obálok 675
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 670

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

Ing. Jozef Fodor počet získaných hlasov 349
pani Anna Králiková počet získaných hlasov 324
Ing. Eduard Belák počet získaných hlasov 319
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 319
Ing. Zuzana Javorková počet získaných hlasov 313
Ing. Rastislav Bartík počet získaných hlasov 291
pán Dušan Bukový počet získaných hlasov 266
Ing. Peter Bagin počet získaných hlasov 259
Bc. Daniel Kovalíček počet získaných hlasov 237
pán Vladimír Cvopa počet získaných hlasov 230
pani Ľubica Burešová počet získaných hlasov 198
MUDr. Zuzana Homolová počet získaných hlasov 189
pán Anton Slošiarik počet získaných hlasov 134
MBA Bohuš Majerský počet získaných hlasov 102
pán Radoslav Divéky počet získaných hlasov 50

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

Ing. Jozef Fodor
pani Anna Králiková
Ing. Eduard Belák
Ing. Mária Briatková
Ing. Zuzana Javorková
Ing. Rastislav Bartík
pán Dušan Bukový

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

PhDr. Pavol Caňo počet získaných hlasov 234
Mgr. Gabriela Kusá počet získaných hlasov 231
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 157
pán Jozef Prostredný počet získaných hlasov 48

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Pavol Caňo.


Miestna volebná komisia praje zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva pri výkone ich funkcie veľa osobných a pracovných úspechov v prospech rozvoja našej obce a spokojnosti občanov.

Výsledky komunálnych volieb 2010

A: Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce


Mgr. Gabriela Kusá.............................................250 platných hlasov
PhDr. Pavol Caňo................................................126 platných hlasov
Anton Pauďuro...................................................124 platných hlasov
Ing. Mária Luchavová...........................................89 platných hlasov
Ing. Štefan Surový................................................38 platných hlasov
Vladimír Šmýkal....................................................31 platných hlasov

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Gabriela Kusá

B: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov


Ing. Peter Bagin..................................................385 platných hlasov
Vincent Kiaba......................................................335 platných hlasov
Ing. Mária Briatková............................................331 platných hlasov
Ing. Eduard Belák................................................297 platných hlasov
Anton Haluš.........................................................288 platných hlasov
Mgr. Daniela Sládkayová....................................269 platných hlasov
Anton Paulďuro...................................................262 platných hlasov

C: Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov

Vladimír Cvopa....................................................261 platných hlasov
Jozef Šmotlák......................................................257 platných hlasov
Ing. Jozef Bôrik...................................................255 platných hlasov
Jozef Klučák........................................................251 platných hlasov
Stanislav Javorka................................................232 platných hlasov
Ing. Monika Vrbanová........................................199 platných hlasov

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line