Veľkosť písma

 

Pozemkové spoločenstvo Rokoš, Nitrianske Sučany 242

 

Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 22.2.2019 o 17:00 v KD N. Sučany.

Pozemkové spoločenstvo Rokoš ponúka na predaj dubovú a bukovú drevnú hmotu. Jedná sa o cca 600m3 DZ a 50m3 BK z obnovnej ťažby. Predaj sa uskutoční v mesiaci marec formou aukcie. Bližšie informácie na t.č. :0918 166 160. 

Číslo účtu : SK 33  0200 0000 0000 2963 8382

 

 Charakteristika PS : 

Pozemkové spoločenstvo ROKOŠ sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov. Celková výmera spoločenstva je 583,2831 ha. Vedená je v katastrálnom území obce Nitrianské Sučany a bolo založené 11.3.1992. Spoločenstvo vlastní lesné pozemky, trvale trávnaté porasty , vodné plochy, ornú pôdu a iné. Tieto pozemky sú vedené na listoch vlastníctva : 1216,1217,1740,1741,1316,1317,1349,1442,1648. Medzi hlavné činnosti spoločenstva patrí ťažba a odpredaj dreva. Hlavnými drevinami spoločenstva sú Dub Zimný a Buk Lesný. Vedľajšie dreviny sú Hrab, Borovica, Brest, Jaseň a Javory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line