Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 31. decembra 2015

Uznesenie č. 74/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-         návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková, pán Dušan Bukový,

-         za overovateľov zápisnice: Ing. Rastislav Bartík, Ing. Mária Briatková

Uznesenie č. 75/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky a určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, na území Obce Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 76/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/b/

                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line