Veľkosť písma

 

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 12. júla 2016

 

 

Uznesenie č. 34/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

- Návrhovú komisiu v zložení: pani Anna Králiková, Ing. Mária Briatková, Ing. Jozef Fodor

- Za overovateľov zápisnice: Ing. Eduard Belák, pán Dušan Bukový.

 

Uznesenie č. 35/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2, pre Lukáša Javorčeka, bytom Nováky, Chemikov 89/1 a manželku Lenku Javorčekovú, bytom Nováky, Chemikov 89/1.

 

Uznesenie č. 36/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc. č.  973/25 o výmere 655,31 m2, pre Ing. Róberta Mihálika, bytom Nitrianske Sučany 452.

 

Uznesenie č. 37/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc. č. 973/31 o výmere 763,70 m2, pre Rudolfa Pánisa, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21 a manželku Jaroslavu Pánisovú, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21.

 

 

                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                               starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line