Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 14. januára 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Daniela Sladkayová

Anton Paulďuro

Ing. Peter Bagin

Uznesenie č. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e podieľať sa na vydaní novej publikácie obce, ktorej

autorom bude pán Mgr. Ladislav Nemček.

Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

1. Ing. Petra Bagina za predsedu komisie kultúry,

2. Ing. Máriu Briatkovú, za predsedníčku komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného

ruchu.

Uznesenie č. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Mgr. Daniela Sladkayová

Anton Paulďuro

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 50 návštevníkov a žiadni členovia on-line