Veľkosť písma

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mária Briatková, Ing., 55 r.,

štátny zamestnanec, Nitrianske Sučany 366, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Pavol Caňo, PhDr., 48 r.,

vedúci zamestnanec, Nitrianske Sučany 204, nezávislý kandidát

3. Gabriela Kusá, Mgr., 59 r.,

starostka obce, Nitrianske Sučany 241, SMER - Sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Jozef Prostredný, 46 r.,

technik, Nitrianske Sučany 154, nezávislý kandidát

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie: Bc. Viera Fodorová, v. r.

__________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Peter Bagin, Ing., 62 r., podnikateľ, SMER - SD
2. Rastislav Bartík, Ing., 30 r., IT konzultant, nezávislý kandidát
3. Eduard Belák, Ing., 51 r., živnostník, KDH
4. Mária Briatková, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, KDH
5. Dušan Bukový, 49 r., obchodný zástupca, KDH
6. Ľubica Burešová, 59 r., referent právnej kancelárie, SMER - SD
7. Vladimír Cvopa, 47 r., hasič, SMER - SD
8. Radoslav Divéky, 41 r., THP pracovník, SNS
9. Jozef Fodor, Ing., 33 r., technik, KDH
10. Zuzana Homolová, MUDr., 43 r., lekárka, nezávislý kandidát
11. Zuzana Javorková, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
12.Daniel Kovalíček, Bc., 39 r., IT, KDH
13. Anna Králiková, 48 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát
14. Bohuš Majerský, MBA, 36 r., vedúci prototypovej a testovacej dielne, nezávislý kandidát
15. Anton Slošiarik, 43 r., vodič autodopravy, SMER - SD

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie : Bc.Viera Fodorová, v. r.

___________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line