Veľkosť písma

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mária Briatková, Ing., 55 r.,

štátny zamestnanec, Nitrianske Sučany 366, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Pavol Caňo, PhDr., 48 r.,

vedúci zamestnanec, Nitrianske Sučany 204, nezávislý kandidát

3. Gabriela Kusá, Mgr., 59 r.,

starostka obce, Nitrianske Sučany 241, SMER - Sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Jozef Prostredný, 46 r.,

technik, Nitrianske Sučany 154, nezávislý kandidát

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie: Bc. Viera Fodorová, v. r.

__________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line