Veľkosť písma

8. ročník súťaže vo varení gulášu

Vážení občania!

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa  každoročne v našej obci uskutočňuje. 

V tomto roku sa súťaž uskutoční v sobotu,

21. júna 2014 o 13:00 hodine,

v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a kultúrna komisia pri OZ, ako organizátori podujatia. 

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie júnové popoludnie a večer.

POZVÁNKA NA OZ

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ 

Termín zasadnutia: 13. júna 2014 o 18.00 hod. 

P R O G R A M: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Záverečný účet obce a výročná správa obce za rok 2013

5. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2014 

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10 Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Daň

Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 28. apríla 2014 sa začína vyberať

daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2014.

Občania budú postupne vyzývaní miestnym rozhlasom podľa čísel domu. Daň z nehnuteľností a daň za psa sa bude vyberať v kancelárii číslo 3 u Mgr. Sladkayovej.

Pozvanka 30.4. a 1.5. 2014

Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ, pozýva všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:

Dňa 30. 4. 2014 o 18:00 hodine sa uskutoční pred kultúrnym domom

„stavanie mája“.

Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si pekný program , ktorý pripravila FS Boršina a detí našej školy.

Dňa 1.5.2014 sa uskutoční už tradičný

výstup na Rokoš.

Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať rôznymi turistickými chodníčkami. Po namáhavej túre bude zraz účastníkov na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude pre všetkých pripravené bohaté občerstvenie.

Tešíme sa na vašu účasť.

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 7. marca 2014

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ 

Termín zasadnutia: 7. marca 2014 o 18.00 hod. - verejné zasadnutie 

P R O G R A M: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2013

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2013

8. Návrh plánu práce OZ na rok 2014

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 50 návštevníkov a žiadni členovia on-line