Veľkosť písma

Zber kovov a tetrapakov

Oznamujeme občanom, že dňa 6.12.2019 t.j. v piatok, pracovníci Veposu vykonajú v našej obci zber kovov a tetrapakov. Kovy patria do červeného vreca a tetrapaky do oranžového vreca.

Žiadame občanov, aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy. 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 11. novembra 2019 o 16,30 hod. -  verejné

                                                                   

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Zber plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.11.2019 t. j. v pondelok sa v našej obci uskutoční vývoz plastov a papiera.

Žiadame občanov aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy.

Zber elektroodpadu

Oznamujeeme občanom, že dňa 8.11.2019 t.j. v piatok, sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Občania môžu elektroodpad nosiť do dvora pošty v čase od 8,00 hod. - 15,00 hod. 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line