Veľkosť písma

Rozhorí sa vatra SNP na Háji

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov a  členmi Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci Vás pozývajú na

vatru SNP,

ktorá bude zapálená pri príležitosti osláv 70. výročia SNP. Je dôležité si túto udalosť pripomenúť, aby mladá generácia nezabúdala na hrôzy vojny a obete. SNP je dôležitým medzníkom v histórii Slovenska a preto sa aj oslavy v našej obci stali tradíciou.

Vatru zapálime dňa 29. augusta 2014 o 19:00 hodine na Háji. Protipožiarny dozor zabezpečia členovia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Usporiadatelia pozývajú všetkých občanov na príjemné pobavenie sa pri spevoch a výborne zásobenom bufete.

8. ročník súťaže vo varení gulášu

Vážení občania!

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa  každoročne v našej obci uskutočňuje. 

V tomto roku sa súťaž uskutoční v sobotu,

21. júna 2014 o 13:00 hodine,

v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a kultúrna komisia pri OZ, ako organizátori podujatia. 

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie júnové popoludnie a večer.

POZVÁNKA NA OZ

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ 

Termín zasadnutia: 13. júna 2014 o 18.00 hod. 

P R O G R A M: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Záverečný účet obce a výročná správa obce za rok 2013

5. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2014 

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10 Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Daň

Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 28. apríla 2014 sa začína vyberať

daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2014.

Občania budú postupne vyzývaní miestnym rozhlasom podľa čísel domu. Daň z nehnuteľností a daň za psa sa bude vyberať v kancelárii číslo 3 u Mgr. Sladkayovej.

Pozvanka 30.4. a 1.5. 2014

Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ, pozýva všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:

Dňa 30. 4. 2014 o 18:00 hodine sa uskutoční pred kultúrnym domom

„stavanie mája“.

Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si pekný program , ktorý pripravila FS Boršina a detí našej školy.

Dňa 1.5.2014 sa uskutoční už tradičný

výstup na Rokoš.

Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať rôznymi turistickými chodníčkami. Po namáhavej túre bude zraz účastníkov na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude pre všetkých pripravené bohaté občerstvenie.

Tešíme sa na vašu účasť.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line