Veľkosť písma

Daň

Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 28. apríla 2014 sa začína vyberať

daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2014.

Občania budú postupne vyzývaní miestnym rozhlasom podľa čísel domu. Daň z nehnuteľností a daň za psa sa bude vyberať v kancelárii číslo 3 u Mgr. Sladkayovej.

Pozvanka 30.4. a 1.5. 2014

Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ, pozýva všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:

Dňa 30. 4. 2014 o 18:00 hodine sa uskutoční pred kultúrnym domom

„stavanie mája“.

Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si pekný program , ktorý pripravila FS Boršina a detí našej školy.

Dňa 1.5.2014 sa uskutoční už tradičný

výstup na Rokoš.

Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať rôznymi turistickými chodníčkami. Po namáhavej túre bude zraz účastníkov na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude pre všetkých pripravené bohaté občerstvenie.

Tešíme sa na vašu účasť.

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 7. marca 2014

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ 

Termín zasadnutia: 7. marca 2014 o 18.00 hod. - verejné zasadnutie 

P R O G R A M: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2013

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2013

8. Návrh plánu práce OZ na rok 2014

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Obecná zakáľačka 2014

Vážení občania.

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v našej obci pripravil aj v tomto roku pre občanov

OBECNÚ ZAKÁĽAČKU,

na ktorú Vás všetkých srdečne pozýva. Akcia sa uskutoční dňa 1. marca 2014 od 18:00 hodiny v kultúrnom dome. V rámci programu vystúpi folklórna skupina Boršina, ktorá nás zabaví s programom pochovávania basy. Tento program bude prezentovaný o 23:00 hodine v tanečnej sále kultúrneho domu, pri ktorom odprevadíme basu na poslednú cestu.

Všetkých čaká hodovanie pri pečených klobáskach, jaterničkách, mäsku a neskôr kvalitná kapustnica. Vstupné na celé podujatie, vrátane zakáľačkového taniera, kapustnice, hudby a programu

„ Pochovávanie basy “ bude 4 €.

Srdečne všetkých občanov, ktorí si chcú pochutnať na zabíjačkových špecialitách a dobre sa zabaviť na podujatie pozývame.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line