Veľkosť písma

Oznam .

Obecný úrad oznamuje všetkým občanom obce, že je prísny zákaz vyvážať akýkoľvek odpad po chotári našej obce, a to aj v časti Chrastečky a Triebnik.

Pretože sú medzi nami aj takí občania, ktorým čistota životného prostredia nič nehovorí a nevážia si svoje okolie. Zavážajú okolie obce komunálnym odpadom, plastovým odpadom a rôznym iným neporiadkom, vytvárajú divoké skládky s vedomím, že to niekto uprace. Neuvedomujú si, že všetky činnosti súvisiace s likvidáciou odpadu v okolí obce stoja nemalé úsilie a finančné náklady. Mnohokrát nenávratne ničia životné prostredie, ohrozujú zdravie všetkých ľudí, a nevytvárajú o dedine dobrú mienku.

V prípade, že budete potrebovať zlikvidovať konáre a iné drevo, môžete si na obecnom úrade objednať štiepkovač dreva.

V prípade, že potrebujete vyviesť stavebný odpad a sutiny, je potrebné, aby ste si prišli na obecný úrad objednať veľkoobjemový kontajner, ktorý Vám pracovníci Veposu vyvezú na legálnu skládku.

Tí občania, ktorí porušia tento zákaz, budú nahlásení na policajný zbor a na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, za čo hrozí sankcia podľa § 11 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Obecná zakáľačka 2013

Obecná zakáľačka.

 

Vážení občania.

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v našej obci pripravil aj v tomto roku pre občanov

 

OBECNÚ ZAKÁĽAČKU, spojenú s tanečnou zábavou,

 

na ktorú Vás všetkých srdečne pozýva. Akcia sa uskutoční dňa 20. apríla 2013 od 18:00 hodiny v kultúrnom dome. V rámci programu vystúpi folklórna skupina Boršina, ktorá sa nám predstaví s novým programom “ Veselo pri víne“. Tento program bude prezentovaný o 20:00 hodine v tanečnej sále kultúrneho domu.

Všetkých čaká hodovanie pri pečených klobáskach, jaterničkách, mäsku a neskôr kvalitná kapustnica. Do tanca počas celého večera a noci bude hrať hudba Euforia Band s Julkom Uhlárom a speváčkou Martinkou Hrdou.

Vstupné na celé podujatie, vrátane zakáľačkového taniera, kapustnice, hudby a programu                     „ Veselo pri víne“ bude 3,5 €.

 

Srdečne všetkých občanov na podujatie pozývame.

 

Výber miestnych daní

Správca dane obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 3. apríla 2013 sa začína vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa pre rok 2013 na obecnom úrade v Nitr. Sučanoch.

Občania budú prostredníctvom miestneho rozhlasu priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.

Oprava multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom, že multifunkčné ihrisko v našej obci bude z technických príčin, t.j. opravy umelého trávnika pre verejnosť uzatvorené. Vstup na trávnik je do odvolania zakázaný. Ďalšie informácie získate na obecnom úrade.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 54 návštevníkov a žiadni členovia on-line