Veľkosť písma

Sobota cti

Dňa 22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Tento deň by sme si mali uctiť  tak, že spravíme niečo dobré na jej záchranu. Aj naša obec sa chce zapojiť do aktivít spojených s vyčistením chotára od odpadkov. V spolupráci so ZŠ s MŠ, organizuje na dňa 27. apríla 2013 sobotu pracovnej cti.

Sú medzi nami aj takí, ktorým čistota životného prostredia nič  nehovorí a nevážia si svoje okolie. Zavážajú okolie obce komunálnym odpadom, plastovým odpadom a rôznym iným neporiadkom, vytvárajú divoké skládky s vedomím, že to niekto uprace. Neuvedomujú si, že všetky činnosti súvisiace s likvidáciou odpadu v okolí obce stoja nemalé úsilie a finančné  náklady. Mnohokrát nenávratne ničia životné prostredie, ohrozujú  zdravie všetkých ľudí, a nevytvárajú o dedine dobrú  mienku.

Vlastné  čistenie obce bude realizované v sobotu 27. apríla. Stretnutie záujemcov bude o 9:00 hodine pred obecným úradom. Tu všetci dostanú vrecia a rukavice a po skupinkách sa rozdelíme na dohodnuté stanovištia. Po skončení budú plné vrecia zozbierané obecným traktorom a odvezené na skládku. Každý občan sa však môže zapojiť do soboty pracovnej cti aj tak, ak si uprace a pozametá pred svojim domom. Výsledok bude viditeľný.

Ďakujeme všetkým slušným a uvedomelým ľuďom v našej obci, ktorí sa pravidelne zapájajú do separovaného zberu odpadu, triedia ho do určených nádob a nerozhadzujú tieto odpady do okolia našej obce. Udržujú poriadok nielen pri svojom obydlí, ale chránia aj okolie nás všetkých.

Preto je nepochopiteľné, kto si dáva takú námahu, aby odnášal odpad do okolitej prírody a riskoval pokutu za porušenie zákonov.

Verím , že sa zapojíme v čo najväčšom počte a skrášlime si nielen okolie pri svojom dome a záhrade, ale aj v okolí obce.

Oznam .

Obecný úrad oznamuje všetkým občanom obce, že je prísny zákaz vyvážať akýkoľvek odpad po chotári našej obce, a to aj v časti Chrastečky a Triebnik.

Pretože sú medzi nami aj takí občania, ktorým čistota životného prostredia nič nehovorí a nevážia si svoje okolie. Zavážajú okolie obce komunálnym odpadom, plastovým odpadom a rôznym iným neporiadkom, vytvárajú divoké skládky s vedomím, že to niekto uprace. Neuvedomujú si, že všetky činnosti súvisiace s likvidáciou odpadu v okolí obce stoja nemalé úsilie a finančné náklady. Mnohokrát nenávratne ničia životné prostredie, ohrozujú zdravie všetkých ľudí, a nevytvárajú o dedine dobrú mienku.

V prípade, že budete potrebovať zlikvidovať konáre a iné drevo, môžete si na obecnom úrade objednať štiepkovač dreva.

V prípade, že potrebujete vyviesť stavebný odpad a sutiny, je potrebné, aby ste si prišli na obecný úrad objednať veľkoobjemový kontajner, ktorý Vám pracovníci Veposu vyvezú na legálnu skládku.

Tí občania, ktorí porušia tento zákaz, budú nahlásení na policajný zbor a na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, za čo hrozí sankcia podľa § 11 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Obecná zakáľačka 2013

Obecná zakáľačka.

 

Vážení občania.

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v našej obci pripravil aj v tomto roku pre občanov

 

OBECNÚ ZAKÁĽAČKU, spojenú s tanečnou zábavou,

 

na ktorú Vás všetkých srdečne pozýva. Akcia sa uskutoční dňa 20. apríla 2013 od 18:00 hodiny v kultúrnom dome. V rámci programu vystúpi folklórna skupina Boršina, ktorá sa nám predstaví s novým programom “ Veselo pri víne“. Tento program bude prezentovaný o 20:00 hodine v tanečnej sále kultúrneho domu.

Všetkých čaká hodovanie pri pečených klobáskach, jaterničkách, mäsku a neskôr kvalitná kapustnica. Do tanca počas celého večera a noci bude hrať hudba Euforia Band s Julkom Uhlárom a speváčkou Martinkou Hrdou.

Vstupné na celé podujatie, vrátane zakáľačkového taniera, kapustnice, hudby a programu                     „ Veselo pri víne“ bude 3,5 €.

 

Srdečne všetkých občanov na podujatie pozývame.

 

Výber miestnych daní

Správca dane obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 3. apríla 2013 sa začína vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa pre rok 2013 na obecnom úrade v Nitr. Sučanoch.

Občania budú prostredníctvom miestneho rozhlasu priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 175 návštevníkov a žiadni členovia on-line