Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 28. marca  2018  o    17.00 hod. 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. marca  2018  o    18.00 hod. - verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Fašiangy 2018

Obec Nitrianske Sučany pozýva občanov na fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy, ktorá sa uskutoční v sobotu 10 . februára o 20,00  v tanečnej sále KD. Program pochovávania basy začína o 22,00. Zároveň pozývame občanov do fašiangového sprievodu, ktorý začína o 9,30 so zrazom pred kultúrnym domom.

O občerstvenie je postarané. Súčasťou zábavy bude aj tombola.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

sprievod    SetWidth700 basa   fasiangy 2018   fasiangy 

 

Oznam pre občanov

Občania,  ktorí si chcú uplatniť zľavu na komunálny odpad sú povinný doniesť na obecný úrad potrebné potvrdenia, to je, študenti bývajúci na internátoch alebo privátoch- potvrdenie o návšteve školy, občania pracujúci v týždenných intervaloch- potvrdenie od zamestnávateľa, občania pracujúci v zahraničí- potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o zaplatení poplatku za kom. odpad, voľne preložené do slovenského jazyka, občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi -potvrdenie o poberaní.   Potvrdenia je potrebné priložiť do 31. januára 2018 spolu so žiadosťou o zníženie poplatku za kom. odpad. Táto žiadosť bude prílohou obecných novín.

Tak isto kto nadobudol psa alebo komu pes uhynul, treba si splniť oznamovaciu povinnosť a zmeny nahlásiť do 31. januára 2018 na obecný úrad.

smetiak3

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line