Veľkosť písma

Spoznajme svoju minulosť - zachráňme to vzácne pre ďalšie generácie

Naša obec si tento rok pripomenie 770. výročie od 1. písomnej zmienky. V rámci osláv si chceme priblížiť aj históriu našej obce a dôležité dokumenty a fotografie z jej života. Radi by sme tiež vytvorili digitálny archív - teda digitálnu „pamäť“ obce. Za týmto účelom sme v uplynulom období v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) spracovali projekt „Vzácne ako šafrán - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci“. Projekt bol úspešný a vďaka schválenej podpore TSK sa v najbližších dňoch začne realizovať.

V snahe zachovať vzácne dokumenty pre budúce generácie prosíme všetkých, ktorí vlastnia jedinečné dokumenty a fotografie z histórie našej obce a majú záujem o ich zachovanie pre budúce generácie, aby ich za účelom ich digitalizácie priniesli v termíne do 26. júla 2019 na Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch a odovzdali ich pani Márii Miklašovej. Všetky dokumenty budú následné vrátené ich pôvodným majiteľom.

Pri starých fotografiách je vhodné uviesť na druhú stranu rok vzniku fotografie a upresniť  osoby, príp. budovy/predmety, ktoré sú na fotografii zachytené.

Ďakujeme.

 

PROJEKT PODPORIL TSK:

ERB TSK FAREBNY S TEXTOM2

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 19.07.2019, v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa  spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pre nasledovné odberné miesta a lokality.

Od čísla domu 244 - 261, 458, 459,462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518. 

 

Zber tetrapakov a kovového odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20.júna 2019 budú pracovníci obecného úradu v našej obci zbierať odpad z tetrapakov a kovový odpad.

Žiadame občanov, aby si červené a oranžové vrecia vyložili pred svoje rodinné domy.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2019 o 17,30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2018

6. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line