Veľkosť písma

Informácie pre občanov.

Vstúpili sme do nového roku 2018. Nástupom ďalšieho roku pre občanov našej obce vyplýva niekoľko povinností. Jedná sa potvrdenia na zľavy na komunálny odpad a prihlasovanie a odhlasovanie psov z evidencie.

Na zľavy na komunálny odpad je treba priniesť vyplnené tlačivo – Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za kom. odpady  z dôvodu pobytu občanov mimo obce Nitrianske Sučany. Toto tlačivo je prílohou Obecných novín. K žiadosti treba priložiť potvrdenie o návšteve školy (študenti stredných a vysokých škôl bývajúcich na internáte resp. na priváte), potvrdenie od zamestnávateľa(občania pracujúcich v týždenných intervaloch), od zamestnávateľa občanov pracujúcich v zahraničí, resp. o pobyte v zahraničí. Tieto potvrdenia vystavené v cudzom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka, čo vyplýva z daňového poriadku. Český jazyk sa akceptuje. Preklad môže byť voľný. Čestné prehlásenie sa nepokladá za potvrdenie a nebude akceptované. Občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi sú povinný priniesť potvrdenie o poberaní. Všetky doklady treba priniesť na obecný úrad do 31. januára 2018. Po tomto termíne sa zľavy nebudú môcť uplatniť. Občania zo zahraničia môžu potvrdenia poslať do daného termínu aj poštou alebo mailovou poštou. 

Daň za psa – predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Pri nahlásení alebo odhlásení psa treba vyplniť daňové priznanie do 31. januára 2018 na obecnom úrade

 

 

Projekt „Zelené oči“

zelena zupa

 

V roku 2017 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu zameranú na skrášlenie obcí a miest výsadbou zelene. Do uvedeného projektu sa zapojila aj naša obec.

TSK našej žiadosti vyhovel a obec získala grant vo výške 2 000 € účelovo určený na výsadbu zelene.

Projekt bol zameraný na skrášlenie úseku obce popri potoku, vzhľadom k tomu, že táto časť bola porastená starým trávnatým porastom a starými stromami. Porast i staré stromy boli odstránené a nahradené novou výsadbou –drevinami .Dreviny vysadili pracovníci obce , pomáhali aj občania bývajúci v blízkosti realizácie výsadby. Projekt sa zrealizoval  v období od 15.10. do 30.10.2017.

Cieľ projektu bol splnený. Skrášlila  a skultúrnila sa časť obce na úseku popri ceste a vedľa potoka.

Obec bude v uvedených aktivitách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Grant, poskytnutý z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2 000 € bol  v plnej výške vynaložený na stanovený cieľ v zmysle  zmluvy o poskytnutí grantu.

Projekt bol publikovaný v obecných novinách ročník 11, číslo1, január 2018 v článku „Zelené oči“, takisto v článku „Bilancia uplynulého roka starostom obce“, ktorého znenie bolo odvysielané v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli obce i na webovej stránke obce www.nitrianskesucany.sk.

Vianočné trhy 2017

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri OZ pozývajú občanov na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 16.12.2017 so začiatkom o 15,30 hodine. Tradičné vianočné trhy sa uskutočnia na školskom dvore.

Záujemci o predajný stánok sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo na t. č. 046/5490189.

Všetci ste srdečne vítaní. 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line