Veľkosť písma

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch, ktoré sa uskutoční v tanečnej sále v kultúrnom dome

dňa 6. decembra 2018 o 18.00 hodine.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 6. Voľba návrhovej komisie

 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 8. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov

 9. Určenie platu starostu

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v.r.

                                                                           starosta obce

Oznámenie

Váženíá občania.

Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi Vás vyzývame, aby ste v termíne do 6. decembra 2018 oznámili na obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch chov ošípaných - aj jedného kusa

chovaného pre svoju vlastnú potrebu.

Je potrebné nahlásiť: meno , priezvisko - chovateľa, adresu a počet aktuálne chovaných ošípanaých.

Nakoľko Európska komisia zrušila Slovenskej republike výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, táto registrácia je povinná, kôli šíreniu Afrického moru ošípaných v Európe.

Povinnosť registrácie si môžete splniť:

- osobne na obecnom úrade,

- telefonicky na čísle 046/5490 189

- písomne

- alebo aj elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme za spoluprácu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme , že v termíne 12.12.2018 v čase od 6:45 hod. – 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 31, ods. 1, písm. e), bod 5, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta  uvedené v prílohe. 

                                                                                                                                   Príloha

                                                                                                                     ( kliknutím otvoríte dokument )

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme , že v termíne od 08.11.2018, 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018, 21.11.2018 v čase od 6:45 hod. – 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 31, ods. 1, písm. e), bod 5, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariaseniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.

                                                                                                                                                 príloha

                                                                                                                             ( kliknutím otvoríte dokument )

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line