Veľkosť písma

Ambróze kultúrny festival

Občianske združenie "AMBROZE - priestor kultúry" Vás srdečne pozýva na 

Koncert pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Vladimíra Fulku.

Koncert sa uskutoční v nedeľu 18. augusta 2019 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch.

 

V programe vystúpia Ľubica Fulková Blahová, Eva Mekýšová, Ester Wiesnerová, Mária Wiesnerová, Zuzana Žemberová.

Ester Wiesnerová je absolventkou džezového spevu a kompozície na prestížnej škole džezovej hudby Berklee College of Music v Bostone v USA. Venuje sa koncertnej činnosti a výučbe džezového spevu. Koncertovala v  Európe, USA, Mexiku, Guatemale, Číne, Juhoafrickej republike, Singapure. V nedeľu 18.8.2019 ju budete mať možnosť počuť u nás v Nitrianskych Sučanoch. Nenechajte si újsť túto jedinečnú príležitosť a navštívte Ambróze kultúrny festival v v KD Nitrianskych Sučanoch.

Vstup voľný.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac info nájdete TU.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. augusta 2019 o  17,00 hod.

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 4.9.2019 v čase od 7,30 do 15,00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti.

Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta a lokality.  253,441,442, od čísla 244 po číslo 261, 443, 458, 459, 462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line