Veľkosť písma

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 19.07.2019, v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa  spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pre nasledovné odberné miesta a lokality.

Od čísla domu 244 - 261, 458, 459,462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518. 

 

Zber tetrapakov a kovového odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20.júna 2019 budú pracovníci obecného úradu v našej obci zbierať odpad z tetrapakov a kovový odpad.

Žiadame občanov, aby si červené a oranžové vrecia vyložili pred svoje rodinné domy.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2019 o 17,30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2018

6. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

 

 

Vývoz plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.6.2019 t. j. v utorok pracovníci Veposu vykonajú v našej obci zber plastov a papiera.

Žiadame občanov, aby si vrecia s opdadom povykladali pred svoje rodinné domy.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line