Veľkosť písma

Oznámenie o vstupe na pozemky

Spoločnosť Distribúcia SPP a. s. prevádzkuje plynovody a plynovodné prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území obce Nitrianske Sučany.

V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a vyhlášky MP a SVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonávajú pravidelné kontroly plynárenskych zariadení.

Z uvedeného, spoločnosť Distribúcia SPP a. s. oznamuje, že v mesiacoch september a október budú pracovníci spoločnosti, ktorí vykonávajú práce v rámci kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza.

Spriechodnenie trasy bude realizovať zmluvný zhotoviteľ. 

Zber plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 9. júla 2019 t. j. v utorok pracovníci VEPOSU vykonajú v našej obci zber plastov a papiera.

Žiadame občanov, aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy. 

Spoznajme svoju minulosť - zachráňme to vzácne pre ďalšie generácie

Naša obec si tento rok pripomenie 770. výročie od 1. písomnej zmienky. V rámci osláv si chceme priblížiť aj históriu našej obce a dôležité dokumenty a fotografie z jej života. Radi by sme tiež vytvorili digitálny archív - teda digitálnu „pamäť“ obce. Za týmto účelom sme v uplynulom období v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) spracovali projekt „Vzácne ako šafrán - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci“. Projekt bol úspešný a vďaka schválenej podpore TSK sa v najbližších dňoch začne realizovať.

V snahe zachovať vzácne dokumenty pre budúce generácie prosíme všetkých, ktorí vlastnia jedinečné dokumenty a fotografie z histórie našej obce a majú záujem o ich zachovanie pre budúce generácie, aby ich za účelom ich digitalizácie priniesli v termíne do 26. júla 2019 na Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch a odovzdali ich pani Márii Miklašovej. Všetky dokumenty budú následné vrátené ich pôvodným majiteľom.

Pri starých fotografiách je vhodné uviesť na druhú stranu rok vzniku fotografie a upresniť  osoby, príp. budovy/predmety, ktoré sú na fotografii zachytené.

Ďakujeme.

 

PROJEKT PODPORIL TSK:

ERB TSK FAREBNY S TEXTOM2

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 19.07.2019, v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa  spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pre nasledovné odberné miesta a lokality.

Od čísla domu 244 - 261, 458, 459,462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518. 

 

Zber tetrapakov a kovového odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20.júna 2019 budú pracovníci obecného úradu v našej obci zbierať odpad z tetrapakov a kovový odpad.

Žiadame občanov, aby si červené a oranžové vrecia vyložili pred svoje rodinné domy.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line