Veľkosť písma

Stavanie mája

Obec Nitrianske Sučany pozýva občanov v predvečer prvého mája, dňa 30. apríla 2018 o 18,30 ho. na stavanie mája.

Tak ako po iné roky, Vás pozývame pred obecný úrad, kde sa o kultúrny program postará folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

          2                      3                        1                                                                                  

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 28. marca  2018  o    17.00 hod. 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. marca  2018  o    18.00 hod. - verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Fašiangy 2018

Obec Nitrianske Sučany pozýva občanov na fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy, ktorá sa uskutoční v sobotu 10 . februára o 20,00  v tanečnej sále KD. Program pochovávania basy začína o 22,00. Zároveň pozývame občanov do fašiangového sprievodu, ktorý začína o 9,30 so zrazom pred kultúrnym domom.

O občerstvenie je postarané. Súčasťou zábavy bude aj tombola.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

sprievod    SetWidth700 basa   fasiangy 2018   fasiangy 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line