Veľkosť písma

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že podľa kalendára separovaného zberu sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Odpad môžete voziť do priestorov dvora pošty do piatku 19.mája.

Do elektroodpadu a nebezpečného odpadu patria žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, klimatizácie, olovené, niklovo-kadmiové batérie, batérie a akumulátory, televízory, monitory, PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, vysávače, rádia, sporáky, umývačky, elektrické rúry.

 

 

 

Výstup na Rokoš a "Stavanie mája"

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve pozývajú občanov na tradičný prvomájový výstup na Rokoš, ktorý sa bude konať v nedeľu 30. apríla 2017.

Zároveň Vás pozývame na posedenie na Hrabovej lúke, kde si môžete oddýchnuť a občerstviť sa.

Bude pre Vás pripravený guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

V predvečer prvého mája, 30. apríla o 18,30  hodine, po majstrovskom futbale Vás pozývame pred obecný úrad na stavanie mája.

O kultúrny program sa postarajú folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 12.4.2017

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. apríla 2017 o 17.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2016 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2016.

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line