Veľkosť písma

Výstup na Rokoš a "Stavanie mája"

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve pozývajú občanov na tradičný prvomájový výstup na Rokoš, ktorý sa bude konať v nedeľu 30. apríla 2017.

Zároveň Vás pozývame na posedenie na Hrabovej lúke, kde si môžete oddýchnuť a občerstviť sa.

Bude pre Vás pripravený guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

V predvečer prvého mája, 30. apríla o 18,30  hodine, po majstrovskom futbale Vás pozývame pred obecný úrad na stavanie mája.

O kultúrny program sa postarajú folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 12.4.2017

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. apríla 2017 o 17.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2016 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2016.

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

Oznam

Obec - Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v najbližšom období plánuje uskutočniť

aktualizáciu Územného plánu obce Nitrianske Sučany.

Občania, ktorí majú podnety k doplneniu Územného plánu obce, môžu v termíne do 28.2.2017

ich predložiť na obecný úrad.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line